EFO Escuela de Formación online

Curs d'operacions administratives de compravenda

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs d'operacions administratives de compravenda

Descripció

Curs online d'operacions administratives de compravenda.

Temari del curs

Preliminars
Unitat 1. L'activitat comercial de les empreses
Unitat 2. Els contractes de compravenda
Unitat 3. Sol·licitud, expedició i lliurament de les mercaderies
Unitat 4. La facturació
Unitat 5. L'Impost sobre el Valor Afegit
Unitat 6. Gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit
Unitat 7. Els règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit
Unitat 8. Gestió d'existències
Unitat 9. Valoració i control de les existències
Unitat 10. Mitjans de pagament al comptat
Unitat 11. Mitjans de pagament ajornat (I): la lletra de canvi
Unitat 12. Mitjans de pagament ajornat (II): el pagaré i el rebut normalitzat
Annex
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'operacions administratives de compravenda