EFO Escuela de Formación online

Oposició d'Agents de Policia Local

EFO Escuela de Formación online

Oposicions
On-line
consultar preu

Oposició d'Agents de Policia Local

Descripció

Els agents del cos de Policia Local desenvolupen les tasques i funcions d'atenció, assistència, seguretat, mediació, prevenció i educació que són requerides en el límit municipal al qual estan derivats. Així, intervenen en accidents de trànsit, actes de violència, informen al ciutadà, actuen com mediadors, entre d'altres.

Temari del curs

1. Dret Polític i Constitucional.
2. Dret Administratiu.
3. Règim Local.
4. Funció pública local.
5. Organització Policial.
6. Dret Penal.
7. Trànsit i Seguretat Viària.
8. Societat i Seguretat Ciutadana.

Requisits

Ser espanyol.

Tenir més de 18 anys i no arribar als 35 anys. (Variable segons l'ajuntament, pot arribar als 45 anys a Catalunya).

No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

No estar inhabilitat penalment per a l'exercici Públic. Estar en possessió dels permisos de conduir A2 o A, B i BTP, depenent de l'administració convocant.

Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, FP1, o equivalent.

Alçada mínima 1'70 m. els homes i 1'60 les dones.

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

Signar un compromís de portar armes.

Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposició d'Agents de Policia Local