EFO Escuela de Formación online

Curs de Pèrit Judicial en Psicologia Infantil

EFO Escuela de Formación online

Curs
On-line
consultar preu

Curs de Pèrit Judicial en Psicologia Infantil

Descripció

Aquest pack de materials didàctics aporta una visió general del curs evolutiu durant la infància i les accions que, des de la Psicologia, s'han proposat per abordar els problemes en el desenvolupament de la infància i la preadolescència endinsant-se en diferents psicopatologies i problemes sorgits a nivell personal , familiar o social que afecten al llarg d'aquesta etapa. Al llarg de l'itinerari formatiu l'alumnat podrà conèixer les principals manifestacions de la psicopatologia infantil, així com analitzar el concepte d'intervenció psicoeducativa i conèixer les seves principals funcions i objectius.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Perit judicial.
Tema 1. Informe, dictamen i peritatge. El pèrit. Classes de perits.
1.1 Concepte d'informe, dictamen, peritatge i certificats.
1.2 Concepte de perit. Perit judicial. 1.3 Classes de perits.
1.4. Exemples de tipus de peritatges.
1.5 Examen autoavaluació.

Tema 2. Normativa bàsica d'aplicació. Estructura i organització judicial.
2.1 Normativa bàsica. Marc legal.
2.2 Estructura i organització judicial.
2.3 La jurisdicció civil.
2.4 La jurisdicció penal.
2.5 La jurisdicció contenciós administratiu.
2.6 La jurisdicció social 2.7 Examen d'autoavaluació.

Tema 3. Requisits i normes deontològiques dels perits. Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i tatxa.
3.1 Requisits que s'exigeixen a un pèrit.
3.2. La deontologia. L'Ètica. Normes deontològiques dels perits.
3.3 Garanties d'imparcialitat: abstenció, recusació i titlla dels perits.
3.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 4. La prova pericial. Valoració.
4.1 Conceptes generals. Mitjans de prova.
4.2. La prova judicial i la prova de part.
4.3 El reconeixement pericial. Tipus de reconeixements.
4.4. Valoració de la prova judicial.
4.5. Examen d'autoavaluació.

Tema 5. El dictamen o informe pericial.
5.1 Concepte de dictamen pericial judicial.
5.2 Estructura de l'informe. Requisits legals.
5.3 Valoració de la prova judicial. Dictamen.
5.4 Examen d'autoavaluació.

Tema 6. Intervenció del perit en el procediment judicial.
6.1 Designació judicial de perits. Llistes de perits
6.2 Acceptació del càrrec.
6.3. Intervenció del perit judicial en el procés civil i penal
6.4. Intervenció del perit en el judici o la vista
6.5. Com defensar el dictamen pericial
6.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 7. Honoraris del perit.
7.1. Conceptes generals.
7.2. Provisió de fons.
7.3. Honoraris del perit en el procediment civil.
7.4. Honoraris del perit en el procediment penal.
7.5. Impugnació d'honoraris de perit. Vies legals per al cobrament.
7.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 8. Responsabilitat en l'activitat pericial.
8.1 Introducció a la responsabilitat professional
8.2 La responsabilitat civil
8.3 La responsabilitat penal
8.4 La responsabilitat administrativa o disciplinària
8.5. L'assegurança de responsabilitat civil
8.6. Examen d'autoavaluació.

Tema 9. Alguns tipus de peritatges.
9.1 El peritatge de danys en l'edificació
9.2 El peritatge en taxació i valoració immobiliària
9.3 El peritatge medicolegal
9.4 El peritatge informàtica
9.5. Examen d'autoavaluació.

ANNEXOS:
Annex I. Bibliografia
Annex II. Models de dictàmens pericials.
Part 2. Psicologia infantil.
Mòdul I. Psicologia infantil. Vol 1.

Tema 1. Introducció a la psicologia infantil
1.Breu història de la Psicologia Infantil i estat actual.
2.Conceptos bàsics en Psicologia Infantil
3.Concepto actual de desenvolupament
4. Les dimensions del desenvolupament.

Tema 2. Desenvolupament prenatal.
1.Etapas del desenvolupament prenatal
2.La herència genètica
3.Problemes en el desenvolupament prenatal.

Tema 3. El nen de 0 a 15 mesos
1.Nacimiento
2.Desarrollo físic i psicomotor
3.Desenvolupament sensorial i percepció
4.Desarrollo cognitiu
5.Desarrollo del llenguatge
6.Desenvolupament psicosocial i afectiu.

Tema 4. El nen d'1 a 3 anys.
1.Desenvolupament físic i psicomotor
2.Desarrollo cognitiu
3.Desenvolupament del llenguatge
4.Desarrollo psicosocial i afectiu.

Tema 5. El nen de 3 a 6 anys
1.Desenvolupament psicomotor
2.Desarrollo cognitiu
3.Desenvolupament del llenguatge
4.Desarrollo psicosocial i afectiu.

Tema 6. El nen de 6 a 9 anys.
1.Desenvolupament físic i motor
2.Desarrollo cognitiu
3.Desenvolupament del llenguatge
4.Desarrollo psicosocial i afectiu.

Tema 7. El nen de 9 a 12 anys.
1.Desenvolupament físic
2.Desarrollo del llenguatge i la comunicació
3.Desenvolupament psicosocial i afectiu.

Tema 8. Psicologia clínica infantil.
1. Conceptes de salut i malaltia
2.Altres conceptes relacionats
3.Avaluació i diagnòstic.

Tema 9. Tractament psicològic
1.Introducció
2.Terapia conductual.

Tema 10. Psicopatologia infantil
1.Introducció
2.Trastornos d'ansietat
3.Conductas agressives i oposicionistes
4.Trastornos de la ingestió i la conducta alimentària en la infància
5.Trastornos de l'eliminació
6.Problemas i trastorns del son
7.Trastornos de les habilitats motores.

Tema 11. Psicopatologia infantil II.
1.Trastorno per dèficit d'atenció amb hiperactivitat
2.Trastornos de l'aprenentatge
3.Trastornos del llenguatge
4.Retraso mental
5.Trastornos generalitzats del desenvolupament.

Tema 12. Intervenció psicoeducativa en la infància
1.Aspectes generals de la intervenció psicoeducativa
2.Intervención psicoeducativa en els trastorns del desenvolupament
3.Intervención familiar.

Mòdul II. Psicologia infantil. Vol 2.
Tema 1. Trastorns del son.
1.Introducció
2.Tipus de son
3. Les grans preocupacions de la Pediatria
4.Problemas de son en nens i adolescents
5.Insomnio en la infància.

Tema 2. Saber menjar.
1.Hábitos alimentaris
2. Els principals errors alimentaris
3.Situaciones típiques i com superar-les.

Tema 3. Problemes amb el control d'esfínters.
1.Introducció
2.Enuresis
3.Control d'esfínters. factors físics
4.Control d'esfínters. factors psicològics
5.Entrenamiento a retenció i control
6.Alarmas d'enuresi
7.Entrenamiento a mantenir el llit seca
8.Encopresis.

Tema 4. Orientacions als pares per desenvolupar el control d'esfínters.
1.Introducció
2. Que podem fer els pares i mares per ajudar al nen
3. Què passa amb un nen amb dificultats?
4.Control intestinal.

Tema 5. Separació dels pares
1.Introducció
2.Cambios a la família causats pel divorci
3.Etapas del divorci
4. El nen al centre de la separació
5.Tareas del pediatre
6. Què ha de dir el pediatre als pares ?.

Tema 6. Ansietat en nens amb pares separats
1.Introducció
2.La ansietat
3.Desórdenes per ansietat
4.Trastornos d'ansietat per separació en fills de pares divorciats
5.Ejemplo d'investigació.

Tema 7. La gelosia infantils.
1. Què és la gelosia infantils?
2.Algunos exemples reals
3.Diferencia entre rivalitat, enveja i gelosia
4.¿Cuáles són les causes del comportament gelós ?.

Tema 8. Anàlisi del dibuix infantil.
1.Introducció
2.Aspectos del dibuix
3.Etapas per les quals passa el dibuix infantil.

Tema 9. Autoestima infantil
1.Introducció
2. Com es construeix l'autoestima?
3.Orígenes de l'autoestima
4.Importancia de l'autoestima
5. Avaluació de l'autoestima
6.Influencia de pares i professors en el desenvolupament de l'autoestima.

Tema 10. Annex: jocs que afavoreixen l'autoestima
1.Juegos que afavoreixen l'autoestima.
Contes que afavoreixen l'autoestima.
Veure més

Preu

Preu de 500 a 1000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Pèrit Judicial en Psicologia Infantil