Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau de Dificultats i Trastorns de l'aprenentatge (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
33 Crèdits
2.805 €

Postgrau de Dificultats i Trastorns de l'aprenentatge (UOC)

Descripció

El postgrau de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge pertany a l'itinerari del Màster Universitari de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge . Aquest postgrau se centra a oferir una formació especialitzada sobre les dificultats de l'aprenentatge més freqüents en l'edat escolar i la seva intervenció psicoeducativa.Promoció:

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.


Temari del curs

Programa acadèmic:
 •     Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge: 5 crèdits
 •     Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar: 5 crèdits
 •     Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat: 5 crèdits
 •     Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars: 5 crèdits
 •     Trastorns d'aprenentatge de la lectura: 5 crèdits
 •     Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques: 5 crèdits
 •     Projecte final de postgrau (PFP): 3 crèdits

Destinataris

El postgrau s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que es volen especialitzar en dificultats de l'aprenentatge. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com les unitats de suport a l'educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que interactuen directament amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per a solucionar-les (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.). Els professionals d'aquests perfils intervenen directament o indirectament en situacions d'infants que tenen dificultats, tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en el de l'entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.


Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: A consultar.

Objetius

L'objectiu fonamental del postgrau és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i en la seva intervenció educativa. Per a assolir-lo, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa als infants amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que tenen dificultats d'aprenentatge.

 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats d'aprenentatge.

 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge.Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Promocions

Beques, Ajudes i Finançament disponible.Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

Preu

2.805 €