Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau de Drets Humans i Empresa (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
35 Crèdits
2.975 €

Postgrau de Drets Humans i Empresa (UOC)

Descripció

La interacció entre els Drets Humans, la Democràcia i la Globalització s'ha convertit en un àmbit considerat com a fonamental per a l'assegurament de les majors cotes de benestar social. Qualsevol activitat de l'àmbit privat, especialment, dins de les empreses, té notables repercussions en la garantia dels drets humans fonamentals.Promoció: Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.Aquest postgrau en Drets Humans i Empresa ofereix als seus estudiants un coneixement ampli i pràctic en aquesta matèria que els capacitarà per a desenvolupar, després, un assessorament molt especialitzat en l'àmbit de l'empresa, per tal d'orientar adequadament els seus processos interns i sistemes d'avaluació de riscos cap a la protecció dels drets humans tant dels seus treballadors, com dels proveïdors, accionistes, clients, consumidors, etc. dins del marc conceptual de la responsabilitat social corporativa.Perfils:

El Postgrau en Drets Humans i Empresa vol facilitar als estudiants tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció laboral o canvi d'orientació professional. Dins de la inserció o promoció laboral hi ha tres sectors clars:

 • Sector públic: el Postgrau que s'ofereix proposa formació específica que ajudi a incorporar els valors dels Drets Humans en el disseny de polítiques públiques relatives a les empreses públiques i els Drets Humans, la regulació dels drets fonalmentals de caràcter laboral, la contractació pública i la RSC, etc.

 • Sector associatiu sense ànim de lucre: el Postgrau proporciona coneixements i habilitats específiques per a facilitar la funció de promoció i supervisió dels Drets Humans i de la democràcia dins de les empreses.

 • Sector privat: amb la demanda creixent de consultors, assessors i advocats que sàpiguen integrar el vessant del respecte als Drets Humans en les decisions estratègiques d'aquestes entitats, per mitjà dels departaments de responsabilitat social corporativa o afins que han anat aflorant en totes les empreses multinacionals. La formació en aquest àmbit representa un valor afegit per als directius empresarials -RSC, comunicació i màrqueting, recursos humans- que han de conèixer en un nivell avançat les repercussions sobre els Drets Humans de les seves decisions i inversions empresarials, i prendre mesures preventives, de seguiment i de reparació dels danys als Drets Humans.


Els estudiants que hagin fet aquest Postgrau podran assessorar empreses, professionals o serveis de l'Administració pública que necessitin incorporar de manera integradora en l'àmbit empresarial un enfocament basat en els Drets Humans.Competències:

 • Identificar i comprendre el funcionament i límits de les Institucions i actors més rellevants en matèria de Drets Humans i democràcia, i de Dret internacional humanitari.

 • Conèixer, analitzar i aplicar els Principis de la ONU sobre Empresa i Drets humans: protegir, respectar i remediar.

 • Comprendre com la Responsabilitat social corporativa (RSC) s'està adaptant a l'enfocament de Drets Humans impulsat pels Principis de l'ONU sobre Empresa i Drets Humans.

 • Dominar el llenguatge econòmic i jurídic que envolta l'orientació de la RSC.

 • Entendre la importància dels anomenats stakeholders o grups d'interès en els processos de definició estratègica de l'RSE, d'aplicació, i d'avaluació.

 • Analitzar al detall els aspectes socials, econòmics i mediambientals que configuren l'RSE.

 • Entendre i reflexionar sobre el paper de la RSC dins el panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global.

 • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economic-financera i les consideracions de Drets Humans afectades per l'activitat empresarial, plantejant alternatives com a possibles solucions al problema de la presa de decisions de forma autònoma dins d'un context de incertesa.

 • Utilitzar instruments analitics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions en la presa de decisions que afectin els Drets Humans.

 • Avaluar correctament dins del termini i de la manera escaient l'impacte de les decisions, estratègies i polítiques de les organitzacions privades per a la garantia dels Drets Humans i la Democràcia.

 • Conèixer diferents mètodes d'avaluació de la RSE i, especialment, la manera en què s'aborden els Drets Humans. Observar on radiquen les principals fortaleses i debilitats de cada model: Pacte Mundial, ISO 26000, Danish Institute on Human Rights, SA8000, altres models.

 • Aprendre a reaitzar projectes de RSE clars i eficients en matèria de Drets Humans i RSE.Veure més

Temari del curs

Programa acadèmic:
 • Teories de la justícia. Concepte i fonaments dels drets humans i la democràcia (4 ECTS)
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans (4 ECTS) .
 • Sistema universal de protecció dels drets humans (4 ECTS)
 • Globalització i drets socials. (4 ECTS)
 • Conceptes, fonaments i desenvolupament dels instruments internacionals per al control de la conducta de les empreses. (4 ECTS)
 • Les empreses y el seu impactes sobre DDHH de grups  especialment vulnerables (4 ECTS)
 • Empreses i sectors econòmics sensibles per a la protecció dels drets humans ( 4 ECTS)
 • Metodologies d'avaluació i seguiment de l'impacte de l'activitat de les empreses en els drets humans (4 ECTS).
 • Treball final de postgrau: (3 ECTS)

Destinataris

A qui es dirigeix:


 • Joves acabats de llicenciar / o diplomats / des en Dret, Periodisme, Història, Magisteri o Pedagogia, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, que volen iniciar la seva carrera professional treballant per a institucions públiques o privades involucrades en la protecció / promoció els drets humans.

 • Professionals del dret.

 • Quadres de partits polítics o de l'administració.

 • Professionals d'ONG o d'organitzacions internacionals de cooperació o promoció de la democràcia els drets humans.

 • Responsables i consultors d'empreses en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, Recursos Humans, Marketing i Comunicació.

 • Cooperants.

 • Assesors d'empreses.Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 21 setembre 2016.

Objetius

Formar especialistes en Drets Humans i Empreses, capaços d'oferir serveis professionals i de recerca en qualsevol context social i professional. I amb aquesta finalitat:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de Drets humans i democràcia.

 • Enfortir l'enteniment dels Drets Humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.

 • Desenvolupar capacitats per pensar analíticament sobre l'aplicació i desenvolupament dels Drets humans al món privat i associatiu.

 • Millorar la capacitació dels seus estudiants per a realitzar investigacions en aquesta àrea de coneixement.

 • Facilitar el desenvolupament professional dels seus estudiants.

 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferents formació per millorar l'aplicació i desenvolupament dels Drets Humans i la democràcia.

 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a empreses públiques o privades, ONGs, fundacions, o associacions d'empreses en temes de risc de vulneració dels drets per les empreses i estratègies de defensa més adequades.Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Perspectives laborals

Departaments de RSC, de Recursos Humans, de comunicació o marketing, d'empreses privades o públiques.
Fundacions per l'impuls del progrés social.
Tècnics i directors d'ONGs de drets humans o cooperació.
Tècnics i directors d'organitzacions internacionals
Despatxos d'advocats.
Assessories d'empreses.

Promocions

Beques, ajudes i finançament disponible.Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

Preu

2.975 €