Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau d'Intervenció Sociolaboral: Orientació per a l'ocupació i inserció laboral (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
33 Crèdits
2.210 €

Postgrau d'Intervenció Sociolaboral: Orientació per a l'ocupació i inserció laboral (UOC)

Descripció

Formació avançada de professionals en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i dinamització de la realitat laboral.El postgrau d'Intervenció sociolaboral ofereix formació professional en el desenvolupament d'estratègies d'intervenció i dinamització de la realitat laboral.

La intervenció en el món laboral ha experimentat durant els últims anys successives transformacions motivades per la necessitat d'adaptar-se a nous reptes i a complexes problemàtiques sorgides.Promoció:

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.Els alts nivells de desocupació juvenil, la precarietat de certes ocupacions, les dificultats d'inserció laboral i de reciclatge professional de certs col·lectius, i també els canvis tecnològics i organitzatius en les empreses i en els requisits específics quant a competències i a perfils professionals demanats, requereixen d'intervencions eficaces i innovadores.

Per donar resposta a aquestes necessitats, el postgrau d'Intervenció sociolaboral ofereix una formació especialitzada, amb una visió integral de l'ocupació i amb una metodologia docent que proporciona una perspectiva multidisciplinària sobre la intervenció sociolaboral, ja que integra àrees de coneixement en psicologia, sociologia, economia i pedagogia, entre d'altres.


Veure més

Temari del curs


El pla d'estudis del postgrau d'Intervenció sociolaboral consta de 33 crèdits i està format per 5 assignatures obligatòries i 2 assignatures optatives a escollir entre 3.

Semestre 1
 • Mercat de treball: agents, polítiques i dinàmiques (obligatòria, 5 crèdits)
 • Cultures de la innovació i l'emprenedoria (obligatòria, 5 crèdits)
 • Ocupació i TIC en la societat del coneixement (obligatòria, 5 crèdits)
Semestre 2
 • Intervenció per a la igualtat i la inclusió sociolaboral (obligatòria, 5 crèdits)
 • Intervenció orientadora i formació al llarg de la vida (optativa, 5 crèdits)
 • Organitzacions i competències professionals: identificació, anàlisi i avaluació (optativa, 5 crèdits)
 • Coaching laboral I (optativa, 5 créditos)
 • Projecte PG Intervenció sociolaboral (obligatòria, 3 crèdits)
Total de crèdits: 33
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions en relació amb el treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques lligades a l'àmbit laboral.
Saber impulsar i dinamitzar oportunitats d'ocupació i assessorar organitzacions, grups i/o persones per a emprendre aquestes oportunitats.
Dissenyar i implementar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.
Comprendre i desenvolupar processos d'acompanyament a les persones en les seves necessitats i etapes de canvi, descobrint i potenciant habilitats personals i professionals, amb l'objectiu de potenciar-ne l'ocupabilitat.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin les demandes de persones, grups i organitzacions.

Destinataris

Perfils

El postgrau d'Intervenció sociolaboral es dirigeix a persones interessades a adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a especialitzar-se professionalment en la intervenció en el món laboral.

 • Professionals que per la seva activitat laboral necessiten coneixements específics del funcionament del mercat de treball, tractar amb dades d'ocupació i desenvolupar i seguir polítiques d'ocupació i sociolaborals.

 • Professionals, tant si treballen per compte propi com per compte d'altri, que requereixen coneixements innovadors en metodologies d'intervenció sociolaboral i de desenvolupament professional.

 • Professionals de l'àmbit del foment de l'ocupació i del desenvolupament local que vulguin actualitzar i ampliar les seves competències laborals.

 • Personal tècnic d'orientació laboral que busqui perfeccionar i innovar en metodologies d'orientació i inserció laboral i desenvolupament professional.
A qui es dirigeix

Persones interessades en la intervenció sociolaboral, que vulguin treballar orientant i assessorant persones o grups en la millora de les seves competències en les organitzacions o persones que en un moment donat estan a l'atur i necessiten ajuda per a superar les dificultats d'una situació sense feina i emprendre la cerca d'una de nova, persones que tot i que treballen, requereixen ajuda per canviar d'ocupació, emprendre en una nova activitat laboral, millorar-ne la qualificació o buscar un desenvolupament satisfactori de la seva trajectòria laboral
Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Idiomes en què s'imparteix

Multilingüe.

Durada

Data inici: A consultar.

Objetius

L'objectiu general del postgrau d'Intervenció sociolaboral és formar professionals perquè obtinguin uns coneixements especialitzats sobre la intervenció en el món laboral. I això inclou la formació de professionals capaços de gestionar i planificar, però també d'impulsar propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les organitzacions, i de professionals capaços d'explorar estratègies d'intervenció i dinamització de la realitat laboral alternatives a les existents.

Entre els objectius específics d'aquest postgrau destaquen els següents:

 • Comprendre les transformacions esdevingudes en el mercat laboral i en les societats del treball, identificant les implicacions personals i socials d'aquests canvis.

 • Analitzar de forma crítica l'aplicació i interpretació de les polítiques socials i laborals i les seves principals institucions, a escala europea, nacional i autonòmica i poder establir comparacions.

 • Reconèixer estudis de casos sobre les noves configuracions laborals i econòmiques dels contemporanis formats d'innovació social i d'emprenedoria.

 • Analitzar tendències en la relació entre tecnologies i ocupació amb la finalitat d'elaborar estratègies de treball d'acord amb el context tecnològic global.

 • Conèixer el paper de les xarxes socials i Internet en relació amb l'ocupació i com optimitzar habilitats i currículum per a obtenir més visibilitat en aquests entorns.Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Perspectives laborals

La professió de tècnic/a d'ocupació, orientador/a laboral, agent d'inserció laboral, coach laboral, agent de desenvolupament local i agent d'igualtat d'oportunitats tenen una demanda destacada en l'Administració pública, majoritàriament en la local i autonòmica, però cada vegada augmenta més la demanda en l'àmbit semipúblic i privat, en associacions, fundacions, organitzacions sindicals, associacions empresarials i en empreses i entitats privades.

En aquest sentit, el fet d'obtenir el postgrau d'Intervenció sociolaboral per la UOC facilitarà als estudiants la incorporació a un àmbit professional en expansió, però sobretot, a aquells estudiants que estiguin treballant en aquest àmbit d'especialització els permetrà actualitzar i ampliar les seves competències laborals, perfeccionar i innovar en metodologies d'intervenció laboral, i també possibilitar-los la promoció laboral.

Promocions

Beques, Ajudes i Finançament disponible.Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.

Preu

2.210 €