Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau de Salut mental col·lectiva: dispositius i eines per a l'elaboració de processos participatius en salut mental UOC-URV (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Postgrau
On-line
30 Crèdits
2.550 €

Postgrau de Salut mental col·lectiva: dispositius i eines per a l'elaboració de processos participatius en salut mental UOC-URV (UOC)

Descripció

El postgrau de Salut mental col·lectiva és una proposta formativa avançada, estretament vinculada al món professional que se centra en la salut mental més enllà d'una mirada tradicionalment clínica. Els continguts són totalment innovadors atesa la poca tradició a pensar la salut mental en termes socials, culturals, educatius i polítics, més enllà de les lògiques psi, encara que sense deixar d'incloure-les.Promoció:

Fracciona el teu pagament en còmodes quotes.


Temari del curs

El postgrau consta de les assignatures i crèdits següents:

 • 5 assignatures obligatòries: 4 de 5 crèdits i 1 de 4 crèdits (24 crèdits obligatoris)
 • 3 assignatures optatives: 2 de 3 crèdits i 1 de 2 crèdits (8 crèdits optatius)
 • Treball final de postgrau (3 crèdits)

Per tant, el postgrau és de 30 crèdits amb un desplegament de 35 crèdits.

Es preveu una lògica modular que permetrà convalidar crèdits per a cursar altres màsters de la UOC. Tanmateix, s'ofereix un certificat d'especialització amb una càrrega de 10 crèdits.

Postgrau

1er semestre

 • Les respostes clíniques i socials a la qüestió de la salut mental. Una perspectiva històrica (obligatòria, 5 ECTS)
 • Salut mental col·lectiva 1: participació, inclusió activa i ciutadania (obligatòria, 5 ECTS)
 • Salut mental col·lectiva 2: eixos per a una recuperació possible (obligatòria, 5 ECTS)

2n semestre

 • Estratègies antropològiques i pedagògiques de la salut mental (obligatòria, 5 ECTS)
 • Experiències innovadores en l'àmbit de la salut mental (obligatòria, 4 ECTS)
 • Adolescència, joventut i salut mental col·lectiva (optativa, 3 ECTS)
 • Territoris d'alteritat i salut mental col·lectiva (optativa, 3 ECTS)
 • Treball final de posgrau (obligatòria, 3 ECTS)

Semestral

 • Aprofitar les TIC en postgrau (optativa, 2 ECTS)

Curs d'especialització: Ciutadania i participació en salut mental.
1er semestre

 • Salut mental col·lectiva 1: participació, inclusió i ciutadania (obligatòria, 5 ECTS)
 • Salut mental col·lectiva 2: eixos per a una recuperació possible (obligatòria, 5 ECTS)
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Adoptar decisions innovadores, consensuades i creatives que facilitin la resolució de problemes en el camp de la salut mental.
Desenvolupar capacitats en relació amb la pròpia acció professional que promoguin la reflexió crítica, el treball en equip i la cooperació i complementarietat de sabers i experiències.
Crear, desenvolupar i activar eines i dispositius de participació i intervenció col·lectiva en el camp de la salut mental centrats en la persona i no en la patologia.
Promoure el desenvolupament de dinàmiques participatives d'autogestió i promoció de l'autonomia en salut mental.
Contribuir al procés de rehabilitació de persones amb trastorns mentals severs a partir de la creació d'espais alternatius de socialització i de la reconstrucció i el manteniment de les seves xarxes socials a través de pràctiques comunitàries.
Desenvolupar intervencions que tinguin com a referent el concepte de salut global recentment definida.

Destinataris

Perfils


 • Graduats, diplomats o llicenciats en Educació Social, Psicologia, Infermeria, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Antropologia, Teràpia Ocupacional, Medicina.

 • Persones que per diferents raons estan interessades en la temàtica de la salut mental.

 • Professionals de la xarxa de recursos de serveis socials.

 • Professionals de la xarxa de salut.

 • Professionals de la xarxa de participació ciutadana.

 • Professionals del sector cultural.

 • Professionals de l'artteràpia.
A qui es dirigeix

Aquest postgrau està orientat als professionals que vulguin formar-se com a experts en la creació i desenvolupament de dispositius i eines participatives en l'àmbit de la rehabilitació i atenció en salut mental, i també experts en el funcionament de processos d'intervenció i inclusió social com a perspectiva multidisciplinària i en constant vinculació amb la comunitat.

Aquest postgrau es dirigeix principalment a educadors socials, psicòlegs, infermers, treballadors socials, mestres, pedagogs, antropòlegs, terapeutes ocupacionals i metges vinculats a la xarxa de salut mental i a persones amb interès per aquest tema.
Veure més

Requisits

Requisits d'accés

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Data inici: A consultar.

Objetius


 • Treballar en el procés de rehabilitació social de persones diagnosticades d'alguna problemàtica mental des d'una simetria pluriparticipativa.

 • Pensar, reflexionar i contribuir a desenvolupar col·lectivament nous dispositius per a treballar en salut mental que vagin més enllà de la dimensió clínica.

 • Identificar les diferents xarxes socials que puguin promoure suport als usuaris de salut mental i contribuir que s'hi insereixin.

 • Construir vincles entre la xarxa de serveis, les famílies, els grups i els entorns d'usuaris.

 • Adquirir eines d'acompanyament en la vida quotidiana orientades al foment de l'autonomia i l'apoderament.Titulació obtinguda

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de màster/diploma de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària oficial reconeguda rebran un diploma d'extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

Perspectives laborals

Tècnic de projectes d'intervenció comunitària.
Tècnic, director o coordinador de serveis d'acompanyament socioeducatiu a persones amb diagnòstic psiquiàtric.
Tècnic de centres de dia.
Tècnic de clubs socials.
Tècnic de programes socials i culturals d'inserció en salut mental.
Tècnic del pla de serveis individualitzats.
Tècnic de la xarxa de serveis socials o la xarxa de salut situat en recursos orientats a la promoció de la salut.
Tècnic d'hospitals de dia.
Tècnic de comunitats terapèutiques o CAS.

Promocions

Beques, Ajudes i Finançament disponible.Fracciona el teu pagament en còmodes quotes. 

Preu

2.550 €

Avantatges del curs

Projectes d'alt impacte i reconeixement social col·laboren activament en aquest programa formatiu, com són Radio Nikosia, Radio La Colifata, Cooperativa Aixec, Associació Saräu, Associació Activament, Salut Mental Catalunya i Federació Congrés Català de Salut Mental, entre d'altres.