EducaciOnline

Programa Superior en Community management i social màrqueting i Mobile màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
270 Hores
3.150 €

Descripció

En un entorn en constant evolució, les xarxes socials configuren un espai i una manera de

relacionar a consumidors i empreses amb característiques pròpies.

L'e-màrqueting, l'e-commerce i el social mitjana màrqueting són ja peces clau dins dels

plans de qualsevol empresa, mentre que les xarxes socials es configuren com un dels

canals amb major poder de prescripció.

Per això, comprendre i aplicar el community management des de l'òptica del màrqueting i la

relació directa amb el comerç electrònic aportarà al professional una visió de conjunt

per abordar els nous reptes empresarials.

En aquest àmbit, el sector que sens dubte està experimentant un auge sense precedents és el

dels smartphones i les tablets.

Les recerques de productes i serveis a través d'aquests dispositius mòbils i el desenvolupament de aplicacions ha convertit l'anomenat m-commerce en una àrea fonamental.

En aquest ecosistema mòbil, l'e-màrqueting possibilita la connexió amb els usuaris i clients a través d'uns dispositius que estan permanentment amb ells.
Veure més

Temari del curs

• Màrqueting a Internet
• Comunicació persuasiva a la web 2.0
• Promoció. atraure internautes
• Comerç electrònic
• Conceptes bàsics en mitjans socials
• Estratègia en mitjans socials
• Monitorització de la marca a la xarxa
• Treball diari d'un community manager
• La revolució del màrqueting mòbil
• Mobilització del pla de màrqueting
• Ecosistema mòbil
• Analítica mòbil

Competències per a les que et prepara el curs

Projectar un pla d'e-màrqueting per a una empresa,
des dels objectius fins a les eines que es van
a utilitzar i la seva implementació.
? Aplicar les eines que proporciona l'entorn web
2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i
comunicació persuasiva a la web col·laborativa.
? Triar bé les eines de comunicació i promoció
on-line més adequades per a cada situació.
? Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i
l'execució d'una botiga on-line per a la seva posterior
desenvolupament, des de la captació d'usuaris fins a la venda
i la posterior fidelització.
? Comprendre i valorar els aspectes clau de la web social
i assumir els fonaments del social media per
determinar una estratègia de social mitjana.
? Crear un pla estratègic en mitjans socials en funció
d'uns objectius i dissenyar i aplicar un pla d'acció
que aconsegueixi una correcta execució d'aquest pla.

Requisits

Requisits d'accés: - Un nivell d'estudis corresponent al batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2) - Una capacitat professional adequada a l'àmbit del curs.

Metodologia

En un entorn de Campus Virtual, l'estudiant aprofita
les noves estratègies de formació on-line: participació
en fòrums, treball en petits grups, intercanvi de
treballs, recerca i consulta d'informació, actualització
de continguts, exercitació interactiva multimèdia, etc.
L'enfocament metodològic del procés de formació està
fonamentat en un conjunt d'elements estretament
interrelacionats i centrats en l'estudiant amb l'objectiu
de facilitar la compatibilitat entre estudi i treball.
· Material adequat per a estudiar des de casa
· Consultoria permanent al servei de l'estudiant
· Avaluació contínua
· Relacions socials i extraacadèmiques
· Centres de suport al servei de l'estudiant
· Biblioteca universitària

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Durada

Durada: 12.5 mesos
Inici: Octubre 2017

Titulació obtinguda

TITULACIÓ EducaciOnline:
Diploma de Programa Superior d'EducaciOnline
en Community management i social màrqueting
i Mobile màrqueting.
DOBLE TITULACIÓ UOC:
Diploma d'extensió universitària de la UOC
en Màrqueting a Community management
i social màrqueting.
Diploma d'extensió universitària de la UOC
a Mobile màrqueting.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Community management i social màrqueting i Mobile màrqueting

Programa Superior en Community management i social màrqueting i Mobile màrqueting