EducaciOnline

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
270 Hores
3.150 €

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting

Descripció

Els llocs web poden ser un excel·lent canal de vendes, un mitjà per aconseguir clients i fidelitzar-o bé un punt de trobada per als nostres consumidors.

No obstant això, per aconseguir qualssevol que siguin els objectius de màrqueting, el lloc web ha d'assentar sobre un eficient desenvolupament web, amb un disseny centrat en l'usuari i ideat, desenvolupat i implementat a partir d'un enfocament professional i d'un sòlid coneixement

de l'empresa, del màrqueting, del desenvolupament i del marc que suposa internet.

A més, l'arribada de l'anomenat m-commerce als dispositius mòbils ha suposat una autèntica revolució en aquest camp.

És en aquest ecosistema mòbil on l'e-màrqueting possibilita la connexió amb els usuaris i clients a través d'uns dispositius que estan permanentment amb ells. Un smartphone posseeix certes qualitats que el fan únic, ja que és personal, privat i ubic, però no hi ha

d'oblidar el gran impacte de les tablets en els hàbits d'ús en els últims anys.

Veure més

Destinataris

Perfil professional:El curs capacita per exercir funcions de responsabilitat en les àrees del màrqueting i la

comunicació, amb especialització en entorns digitals, així com per realitzar funcions de responsable de lloc web; a més, dota de coneixements específics en l'àmbit del màrqueting per a dispositius mòbils.

Així doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com a eina de màrqueting abordant la web semàntica i social; igualment disposarà dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics per planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting digital en l'ecosistema mòbil, els resultats podrà avaluar gràcies a diferents sistemas d'analítica.

Veure més

Titulació obtinguda

TITULACIÓ EducaciOnline:
Diploma de Programa Superior d'EducaciOnline
en Direcció i desenvolupament de llocs web com
eina de màrqueting i Mobile màrqueting.
DOBLE TITULACIÓ UOC:
Diploma d'extensió universitària de la UOC
en Direcció i desenvolupament de llocs web com
eina de màrqueting.
Diploma d'extensió universitària de la UOC
a Mobile màrqueting.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting