EducaciOnline

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting

EducaciOnline

Curs
On-line
270 Hores
3.150 €

Descripció

Els llocs web poden ser un excel·lent canal de vendes, un mitjà per aconseguir clients i fidelitzar-o bé un punt de trobada per als nostres consumidors.

No obstant això, per aconseguir qualssevol que siguin els objectius de màrqueting, el lloc web ha d'assentar sobre un eficient desenvolupament web, amb un disseny centrat en l'usuari i ideat, desenvolupat i implementat a partir d'un enfocament professional i d'un sòlid coneixement

de l'empresa, del màrqueting, del desenvolupament i del marc que suposa internet.

A més, l'arribada de l'anomenat m-commerce als dispositius mòbils ha suposat una autèntica revolució en aquest camp.

És en aquest ecosistema mòbil on l'e-màrqueting possibilita la connexió amb els usuaris i clients a través d'uns dispositius que estan permanentment amb ells. Un smartphone posseeix certes qualitats que el fan únic, ja que és personal, privat i ubic, però no hi ha

d'oblidar el gran impacte de les tablets en els hàbits d'ús en els últims anys.

Veure més

Temari del curs

 • Màrqueting a internet
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Promoció. Atraure els internautes
 • Comerç electrònic
 • Context en la direcció i el desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting
 • UX, interfícies, usabilitat i eines
 • Desenvolupament web en CMS
 • Web avançat i web social
 • La revolució del màrqueting mòbil
 • Mobilització del pla de màrqueting
 • Ecosistema mòbil
 • Analítica mòbil

Competències per a les que et prepara el curs

El curs de Direcció i Desenvolupament de Llocs Web com a Eina de Màrqueting i Mobile Marketing capacita per a exercir funcions de responsabilitat en les àrees del màrqueting i la comunicació, amb una especialització d?entorns digitals, i també per a fer funcions de responsable de lloc web; a més, dota de coneixements específics en l?àmbit del màrqueting per a dispositius mòbils.

Així, doncs, la persona titulada serà capaç de dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar el lloc web com una eina de màrqueting, abordant el web semàntic i social; igualment, disposarà dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics per a planificar, idear i dur a terme accions de màrqueting electrònic en l?ecosistema mòbil, i en podrà avaluar els resultats gràcies a diferents sistemes d?analítica.

Requisits

Un nivell d'estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).

Una capacitat professional adequada

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Durada

Durada: 12.5 mesos
Inici: Octubre 2017

Objetius


 • Planificar un projecte de màrqueting electrònic per a una empresa: els objectius, les eines que es faran servir i la seva implantació.

 • Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

 • Triar bé les eines de comunicació i promoció en línia més adequades per a cada situació.

 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l'execució d'una botiga en línia per a desenvolupar-los posteriorment, des de la captació d'usuaris fins a la venda i la fidelització posterior.

 • Saber dirigir i elaborar un pla de desenvolupament del lloc web des de la perspectiva global d'internet, de l'empresa i del mercat multimèdia utilitzant eines conceptuals i valorant la importància dels dispositius mòbils i l'optimització d'un web perquè es visualitzi correctament per mitjà d'aquests.Titulació obtinguda

TITULACIÓ EducaciOnline:
Diploma de Programa Superior d'EducaciOnline
en Direcció i desenvolupament de llocs web com
eina de màrqueting i Mobile màrqueting.
DOBLE TITULACIÓ UOC:
Diploma d'extensió universitària de la UOC
en Direcció i desenvolupament de llocs web com
eina de màrqueting.
Diploma d'extensió universitària de la UOC
a Mobile màrqueting.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting

Programa Superior en Direcció i desenvolupament de llocs web com a eina de màrqueting i Mobile màrqueting