EducaciOnline

Programa Superior en Màrqueting a Internet i e-commerce i màrqueting digital internacional

EducaciOnline

Postgrau
On-line
270 Hores
3.150 €

Descripció

En un entorn com l'actual, l'e-màrqueting s'erigeix com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol empresa.

La xarxa ja és un dels mitjans amb més poder de prescripció, pel que avui són imprescindibles les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes

socials, les accions de màrqueting viral, l'e-mail màrqueting i la publicitat interactiva.

Internet i l'e-màrqueting, i la seva adaptació als mercats globals, constitueixen també aspectes fonamentals que s'han d'estudiar si es vol aconseguir la internacionalització de l'empresa.

El màrqueting digital és, en un context mundial, un gran facilitador del procés del comerç i de la internacionalització de l'empresa.

Utilitzant diverses tècniques es poden idear models de negoci i estratègies orientades a detectar oportunitats i als mercats transnacionals.

Veure més

Temari del curs

Introducció al màrqueting
El lloc web
Les principals eines del màrqueting en
Internet orientat a resultats
L'entorn del nostre projecte de promoció. la
web 2.0. Objectius d'una web. Perfil de l'internauta
Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
Social mitjana màrqueting. Reputació en línia.
Gabinet de premsa digital. Link building.
màrqueting viral
Analítica web. Google Analytics. aspectes
relacionats amb l'origen de les visites i la
promoció
Màrqueting d'afiliació. Altres opcions de
promoció
Màrqueting mòbil
Comunicació persuasiva a la web 2.0
Comerç electrònic
Aspectes crítics del comerç electrònic
La gestió dels clients i proveïdors per
internet
Estratègies visuals
Oportunitats digitals d'exportació
Social media internacional
SEO Internacional, WPO, Naming i Hosting
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El curs capacita per exercir funcions de responsabilitat en les àrees de màrqueting i comunicació, amb una especialització en entorns digitals.
Així doncs, el titulat serà capaç de dissenyar, planificar i gestionar les diferents eines de promoció, fidelització i venda a través de les noves tecnologies, així com de definir i controlar una estratègia de màrqueting a internet i de desenvolupar iniciatives de negoci basades en la xarxa.
També li facilitarà l'adaptació d'aquest màrqueting estratègic i operatiu al context internacional, en possibilitar la identificació de mercats i la definició de models de negoci, així com les vies per reconèixer les oportunitats i posicionar el lloc web a nivell internacional.

Destinataris 

Requisits

REQUISITS D'ACCÉS: - Un nivell d'estudis corresponent al batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2). - Una capacitat professional adequada a l'àmbit del curs.

Metodologia

En un entorn de Campus Virtual, l'estudiant aprofita
les noves estratègies de formació on-line: participació
en fòrums, treball en petits grups, intercanvi de
treballs, recerca i consulta d'informació, actualització
de continguts, exercitació interactiva multimèdia, etc.
L'enfocament metodològic del procés de formació està
fonamentat en un conjunt d'elements estretament
interrelacionats i centrats en l'estudiant amb l'objectiu
de facilitar la compatibilitat entre estudi i treball.
· Material adequat per a estudiar des de casa
· Consultoria permanent al servei de l'estudiant
· Avaluació contínua
· Relacions socials i extraacadèmiques
· Centres de suport al servei de l'estudiant
· Biblioteca universitària

Durada

Inici: Octubre 2017

Objetius


  • Projectar un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s'utilitzaran i la seva implantació.

  • Triar bé les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.

  • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.

  • Aplicar les eines que proporciona l'entorn web 2.0 en el desenvolupament d'estratègies de màrqueting i comunicació persuasiva al web col·laboratiu.

  • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d'usuaris fins a la fidelització posterior.

  • Comprendre i valorar els aspectes clau del disseny i l'execució d'una botiga en línia.

  • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en les experiències de client, i no en els productes i serveis.

  • Plasmar en un sol full l'estratègia bàsica per a un pla de màrqueting electrònic internacional.Titulació obtinguda

TITULACIÓ EducaciOnline:
Diploma de Programa Superior d'EducaciOnline
en Màrqueting a Internet i e-commerce
i Màrqueting digital internacional.
DOBLE TITULACIÓ UOC:
Diploma d'extensió universitària de la UOC en
Màrqueting a Internet i e-commerce.
Diploma d'extensió universitària de la UOC en
Màrqueting digital internacional.

Preu

3.150 €
Quota: 141 euros/mes.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Superior en Màrqueting a Internet i e-commerce i màrqueting digital internacional

Programa Superior en Màrqueting a Internet i e-commerce i màrqueting digital internacional