Relacions públiques

Descripció

En l'actualitat el factorhumano és un factor de primerorden en qualsevol tipus deactividad.

La comunicació i lasrelaciones interpersonalesse poden facilitar amb lacolaboración del professional deles relacions públiques.

Aquest tipus de professional Coneix-tècniques per ajudar amillorar la imatge i facilitar

la comunicació en muchasempresas, organismes einstituciones.OBJECTIUS

L'objectiu fonamental del curs és capacitar l'alumne paradesarrollar les funcions laborals que li corresponguin, encualquier àmbit i procurar a l'alumne els coneixements teòrics

i les tècniques específiques.

Veure més

Temari del curs

MÒDULS
relacions públiques
relacions Públiques
imatge
protocol
Introducció a l'empresa
organització
Màrqueting i Publicitat
Organització d'esdeveniments
Congressos
Fires i exposicions
altres esdeveniments
mercat Turístic
estructura turística
serveis turístics
Oci i Animació
turística
Sociocultural
habilitats comunicatives
Comunicació oral i escrita
Tècniques d'expressió
Anglès (English forwork)
Treball Final d'Estudis
Pràctiques (optatives)
Veure més

Titulació obtinguda

Diploma de l'escola.

Perspectives laborals

agències professionals
Agències de comunicació integral, de RRPP, de
màrqueting, de publicitat i promoció, etc.
Instal · lacions de fires i congressos
Sectors especialitzats: galeries d'art, museus, turístic-hoteler, empreses de transport,
entitats esportives, hospitals, exposicions, clubs, associacions, entitats financeres, grans
superfícies comercials, etc.
Mitjans de comunicació: Televisió, ràdio i premsa
Organismes i entitats públics: en esdeveniments
organitzats per les diverses administracions públicasespañolas com delegacions estrangeres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Relacions públiques