Implika Barcelona

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Implika Barcelona

Curs
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Descripció

Aquest curs t'ajudarà a formar-te per poder atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica , aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-a altres serveis quan sigui necessari.

Temari del curs

 • Suport a la comunicació.
 • Suport domiciliari.
 • Atenció higiènica.
 • Atenció sanitària.
 • Atenció i suport psicosocial.
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Destreses socials.
 • Organització de l'atenció a persones en situació de dependència.
 • Primers auxilis.
 • Teleassistència.
 • Formació i orientació laboral.

Objetius

Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l'ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat. Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-quan sigui necessari. Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si escau, tramitant la documentació pertinent. Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant en tot moment respecte per la seva intimitat. Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència ...

Perspectives laborals

Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i / o domicilis.
Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
Auxiliar d'ajuda a domicili.
Assistent d'atenció domiciliària.
Treballador o treballadora familiar.
Auxiliar d'educació especial.
Assistent personal.
Teleoperador / a de teleassistència.

Promocions


 • Ajudes de fins al 25%.

 • Curs d'anglès gratuït.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència