CEAC

Titulació Oficial de l'Grau Superior en Administració i Finances

CEAC

Cicle formatiu de grau superior
Distància
Oficial / Homologat
2000 Hores
consultar preu

Titulació Oficial de l'Grau Superior en Administració i Finances

Descripció


Forma't en el sector que genera més contractacions de l'FP.

Durant l'any passat, es van signar només a Espanya 98.913 contractes de professionals titulats en Tècnic Superior en Administració i Finances. Aquesta dada és el més elevat dins de totes les branques d'estudi de formació professional. *Aconsegueix una formació de qualitat molt valorada per les empreses i busca feina de forma segura amb el teu títol oficial. Tens tot el material que necessites per aplicar de forma pràctica el que aprens en el curs i convertir-te en un Tècnic en Administració i Finances.* (Font Observatori de les Ocupacions del SEPE)Avantatges CEAC:  • Titulació que obtens: Tècnic Superior en Administració i Finances.


  • Contingut curricular del Departament d'Ensenyament de Catalunya, vàlid en tot el territori nacional.


  • Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses de primer nivell.


  • Inclou Pack Sage Contaplus (Certificació Oficial).


  • Exàmens a Barcelona, Madrid, Sevilla i València.Veure més

Temari del curs

El Pla d'Estudis es compon de 14 mòduls (assignatures) que poden cursar-se en els semestres establerts. Et proposem un itinerari recomanat per obtenir el títol en dos anys, en ell hem distribuït de forma equilibrada les hores del cicle en quatre semestres.

M01. Comunicació i atenció al client: 132 hores.
M02. Gestió de la documentació jurídica i empresarial: 132 hores.
M03. Procés integral de l'activitat comercial: 264 hores.
M04. Recursos humans i responsabilitat social corporativa: 66 hores.
M05. Ofimàtica i procés de la informació: 132 hores.
M06. Anglès: 132 hores.
M07. Gestió de recursos humans: 99 hores.
M08. Gestió financera: 165 hores.
M09. Comptabilitat i fiscalitat: 198 hores.
M10. Gestió logística i comercial: 99 hores.
M11. Simulació Empresarial: 99 hores.
M12. Formació i orientació laboral: 99 hores.
M13. Projecte d'Administració i Finances: 33 hores.
M14. Formació en Centres de Treball (FCT): 350 hores.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Administrar i gestionar l'aprovisionament d'existències.

Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria.

Administrar i gestionar els recursos humans.

Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals.

Realitzar i supervisar operacions d'assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i serveis.

Administrar i gestionar en l'Administració Pública.

Informar i assessorar sobre productes i serveis financers i d'assegurances.

Realitzar les gestions d'un servei d'auditoria.

Requisits

Per poder accedir directament a la formació d'aquest cicle de Grau Superior en Educació Infantil és necessari:
Tenir, almenys, 18 anys o complir-los l'any natural en què es fa la matrícula.
Excepcionalment, tenir 16 anys o complits l'any natural en què es fa la matrícula i acreditar alguna de les següents circumstàncies:
a) Treballar.
b) Tenir cura d'altres persones.
c) Concurrència de circumstàncies excepcionals que li impedeixin o dificultin el seguiment dels ensenyaments presencials.
Tenir algun d'aquests estudis:
Títol de Batxiller.
Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
Haver superat el segon curs de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària o el preuniversitari.
Posseir una titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a cicles de Grau Superior (modalitat corresponent)
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 a

Metodologia


Pla d'atenció continuada i seguiment personalitzat.

Dates d'exàmens semestrals assegurades.

Exàmens exclusius per a alumnes CEAC a Barcelona, Madrid, Sevilla i València; organitzats en funció del volum d'alumnes. *

Projecte final del cicle formatiu.

* Es requereix un nombre mínim d'assistents per a la realització dels tallers i exàmens. En cas de no cobrir-se els mínims es reubicarà als alumnes.

Titulació obtinguda

Prepara't per obtenir directament amb CEAC teva Titulació Oficial de Grau Superior en Administració i Finances, examinant a les nostres instal·lacions de de Barcelona, Madrid, València o Sevilla i sense haver d'anar a proves lliures.

Perspectives laborals


Bancs i caixes d'estalvi.

Corporacions i institucions de crèdit i financer.

Asseguradores.

Assessories jurídiques, fiscals i gestories.

Empreses d'auditoria comptable, econòmica i financera.

Serveis d'informació sobre solvència i gestió del cobrament.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Titulació Oficial de l'Grau Superior en Administració i Finances