CEAC

Curs de Gestió de vendes i espais comercials

CEAC

Curs
Distància
1500 Hores
consultar preu

Descripció

El Curs de Gestió de vendes i espais comercials et proporcionarà els coneixements necessaris per convertir-te en un professional de les vendes i la gestió integral de qualsevol espai comercial.Amb el curs, obtindràs una formació que et permetrà convertir-te en un professional capacitat per gestionar un espai comercial de forma eficient tant en els aspectes financers, administratius i logístics com en els relatius al màrqueting i la venda dels productes o serveis que l'espai comercial ofereixi.

Temari del curs

 • Per finalitzar assenyalant els aspectes més importants de la investigació de mercats.la macroeconomia, seguint pel coneixement dels mercats i els consumidors, Investigació comercial: Fonaments de la teoria econòmica, amb una introducció a 
 • Estratègies de màrqueting.Polítiques de màrqueting: Principals conceptes de màrqueting.
 • informàtics aplicats en el màrqueting.Explicació del pla de màrqueting, estadística i programes Polítiques de màrqueting.
 • Emmagatzematge i estocs, distribució i servei d'atenció al client.Logística empresarial: Aspectes fonamentals de la logística, polítiques de 
 • Com s'ha de treballar la imatge en el punt de venda.vendes. comercials o punts de venda, merchandising, composició de l'assortiment i promoció de Màrqueting en el punt de venda: Màrqueting que es porta a terme en els establiments 
 • Les vendes, els costos i el control dels processos de compravenda.marc jurídic, el dret mercantil i l'organització de les compres fins a la comunicació, els sistemes de gestió i el tractament de la informació, passant per La gestió de la compravenda: Aspectes relacionats amb la compravenda des del  com també s'explica la gramàtica i s'inclou vocabulari professional d'utilitat.
 • Plantegen situacions típiques que el professional viurà quan treballi en una empresa, així idiomàtiques concretes dels professionals del comerç i el màrqueting, i en la qual es idioma, i Business English; més específica, que té en compte les necessitats
 • Anglès: Consisteix en dues unitats: English Now!, Amb continguts genèrics d'aquest de la informàtica (ordinador, maquinari, programari, sistema operatiu, xarxes locals, etc.). 
 • Introducció als elements bàsics de propòsit general de la suite Office de Microsoft. per desenvolupar-se amb soltesa en el maneig de les principals aplicacions informàtiques Aplicacions informàtiques: Adquisició i pràctica dels coneixements necessaris 
 • Formació i orientació laboral: Aspectes legislatius i pràctics referents al concepte de treball en si. Salut en el treball, legislació, relacions laborals, orientació i inserció laboral, nocions d'organització i economia d'empresa.
Veure més

Objetius


 • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d'informació eficaç (SIM), que serveixi de suport en l'elaboració d'accions de màrqueting.

 • Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l'activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.

 • Elaborar el pla de vendes i gestionar la comercialització i venda de productes i / o serveis, aplicant les tècniques de venda adequades a cada canal de comercialització, per aconseguir els objectius establerts en el pla de màrqueting dissenyat per l'organització.

 • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que en garanteixin la integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d'acord amb procediments establerts.

 • Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis per complir amb els objectius establerts per l'organització i / o clients.

 • Organitzar i supervisar la implantació i el muntatge d'espais comercials i aparadors, definint les especificacions de disseny i materials, per aconseguir transmetre la imatge d'espai comercial definida que atregui els clients potencials i aconseguir els objectius comercials definits.

 • Organitzar i controlar la implantació de productes / serveis  i accions promocionals en espais comercials, determinant l'assortiment i les línies d'actuació de campanyes promocionals per aconseguir els objectius comercials establerts.Perspectives laborals

Cap de vendes.
Representant comercial.
Agent comercial.
Encarregat de botiga.
Encarregat de secció d'un comerç.
Coordinador de comercials.
Supervisor de telemarketing
Aparadorista comercial.
Dissenyador d'espais comercials.
Responsable de promocions punt de venda.
Especialista en implantació d'espais comercials

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Gestió de vendes i espais comercials

Curs de Gestió de vendes i espais comercials