EducaciOnline

Curs de Tecnologia mòbil per a l'aprenentatge

EducaciOnline

Curs
On-line
30 Hores
117 €

DescripcióL'evolució de les TIC i, concretament, de la tecnologia mòbil, ha possibilitat la seva total integració en la vida quotidiana. L'educació, com el principal mitjà per al desenvolupament de l'individu, no ha escapat a aquesta tendència. Els joves utilitzen de forma nativa les tecnologies mòbils per a comunicar-se. També és el principal mitjà dels estudiants per cercar i rebre la informació necessària per les seves activitats educatives.

Amb aquest seminari es pretén introduir els mestres i personal docent en les principals tecnologies mòbils (telèfons intel·ligents o smartphones i tauletes o tablets) i en les principals aplicacions que poden resultar útils per a promoure l'aprenentatge dels estudiants. El curs, a més a més, farà una primera aproximació a la creació d'aplicacions mòbils amb App Inventor.
Veure més

Temari del curs

  • Conceptes sobre tauletes, mòbils i usos educatius.
  • Sistema operatiu Android.
  • Algunes eines Android per a l'aprenentatge.
  • Eines interactives per a l'aprenentatge.
  • App Inventor: eina per a la creació d'aplicacions mòbils.

Requisits

Nivell d'usuari en l'ús de dispositius mòbils, preferentment Android.

Metodologia

El curs es desenvoluparà d'acord amb la metodologia de la Universitat Oberta de Catalunya, en què l'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats o casos pràctics que proposa el consultor o la consultora (o professors/es virtuals). El professor consultor s'adreça als participants per orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada participant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes. L'avaluació del curs és continuada i personalitzada segons la previsió del curs.


Idiomes en què s'imparteix

català, castellà

Durada

Inici: 8 novembre 2017

Objetius


  • Reflexionar sobre el potencial educatiu de les principals tecnologies mòbils.

  • Saber cercar i conèixer les principals aplicacions per a dispositius mòbils en funció de les necessitats educatives.

  • Integrar l'ús d'aplicacions mòbils a la pràctica educativa a l'aula.

  • Conèixer i compartir pràctiques educatives a l'aula amb dispositius mòbils.

  • Ser capaç d'avaluar la qualitat de les aplicacions mòbils educatives i discriminar les més apropiades per a la pràctica a l'aula.Titulació obtinguda

Tecnologia mòbil per a l'aprenentatge

Preu

117 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Tecnologia mòbil per a l'aprenentatge

Curs de Tecnologia mòbil per a l'aprenentatge