Implika Barcelona

Títol Oficial de Tècnic Superior d'Assistència a la Direcció

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
  • Barcelona
consultar preu

Títol Oficial de Tècnic Superior d'Assistència a la Direcció

Descripció

Realitza l'FP de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció amb IMPLIKA, en col·laboració de Ilerna Online, sense proves lliures.

Ja pots obtenir el títol oficial de FP de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció a partir de Setembre, gràcies al nostre acord de col·laboració amb ILERNA Online, centre homologat per impartir FP a distància amb titulació oficial. No serà necessari que facis les Proves Lliures ni comptar amb una nota mínima per accedir al cicle formatiu. 'Una nova manera d'entendre la Formació Professional !.

Com s'estudia l'FP de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció en IMPLIKA:

El curs de FP consta d'un total de 13 crèdits teoricopràctics. Podràs decidir en cada semestre a quins crèdits et vols presentar i matricular-te només en aquells que triïs. Durant el semestre, els cursaràs de dues maneres, a distància a través del campus virtual de ILERNA Online ia través de classes presencials de suport, que t'ajudaran a familiaritzar-te amb la metodologia educativa en línia i, de l'altra, a preparar-te encara millor per arribar a convertir-te en assistent de direcció amb una titulació 100% oficial.

El cicle conté un total de 2000 hores que estaran repartides entre classes presencials o semipresencials, treball personal i un campus virtual en línia.

Un cop hagis completat el 70% del cicle formatiu, passaràs a realitzar la formació pràctica en centres de treball (FCT), que consta de 410 hores pràctiques i que es duran a terme en empreses. D'aquesta manera et facilitarem l'accés al mercat laboral i així podràs posar en pràctica tot el que has après.
Veure més

Temari del curs

Gestió de la documentació jurídica i empresarial
• L'organització de l'Estat Espanyol
• La comunitat autònoma. La província i el municipi
• La Unió Europea
• EL Dret i l'empresa
• Arxiu, protecció de dades i signatura electrònica
• La documentació jurídica a la constitució d'una empresa
• Els contractes en el món empresarial
• La relació Administració-empresa I: el procés administratiu
• La relació Administració-empresa II: informació i contractació
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
• Els recursos humans a l'empresa
• EL Departament de Recursos Humans
• La comunicació a l'empresa
• La motivació laboral
• Els equips de treball
• EL control dels recursos humans. Registre i arxiu de la informació i documentació
• Planificació dels recursos humans. perfils professionals
• Reclutament de recursos humans
• L'entrevista de selecció
• Proves de selecció. Etapes finals del procés
• La formació dels Recursos Humans
• L'avaluació del treballador i la promoció en el treball
• L'ètica en l'empresa
• La Responsabilitat Social Corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
• Operatòria de teclats
• Informàtica bàsica
• Sistemes operatius. Windows 7.Linux
• Treballar en entorn de xarxes
• Aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica
• Processadors de text I
• Processadors de text II
• Fulls de càlcul I
• Fulls de càlcul II
• Bases de dades I
• Bases de dades II
• Gestió d'arxius audiovisuals. integració
• Presentacions multimèdia
Procés integral de l'activitat comercial
• L'activitat empresarial, el patrimoni i la funció comercial
• La comptabilitat
• El marc fiscal de l'activitat comercial
• Documentació administrativa de la compravenda
• La factura
• L'IVA
• Cobraments i pagaments al comptat
• Cobraments i pagaments ajornats
• Gestió de tresoreria
• Comptabilització d'operacions de compres i pagaments
• Comptabilització d'operacions de vendes i cobraments
• Gestió de magatzems
• Comptabilització de les operacions de fi d'exercici
Comunicació i atenció al client
• Les organitzacions empresarials
• EL procés de comunicació
• La comunicació a l'empresa
• La comunicació no verbal
• La comunicació oral
• La comunicació telefònica
• La comunicació escrita en l'empresa
• Departament d'atenció al client
• El servició postvenda
• EL tractament de la informació
Organització d'esdeveniments empresarials
• Organització de reunions
• La negociació
• Organització d'esdeveniments
• Protocol empresarial
Gestió avançada de la informació
• Recopilació de la informació amb processadors de text
• Mecanografia. Tècniques específiques per a l'assistent a l'adreça
• Tractament de la informació amb processadors de text
Protocol empresarial
Formació i Orientació Laboral
• La relació laboral
• El contracte de treball i les modalitats de contractació
• El temps de treball
• El salari i la nòmina
• Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
• La Seguretat Social
• Participació dels treballadors de l'empresa
• Els equips de treball i la gestió dels conflictes
• Recerca activa d'ocupació
• Prevenció de riscos i salut laboral
• La gestió de la prevenció a l'empresa
• Els riscos ambientals en el treball
• Els riscos de les condicions de seguretat, ergonòmics i psicosocials
• Els primers auxilis a l'empresa
Veure més

Requisits


Requisits per fer la matrícula en aquesta FP:

Ja que vas a obtenir una Formació Professional de Grau Superior, necessites complir els requisits d'accés a un cicle de grau superior:  •      Tenir el títol de graduat en Batxiller.

  •      Tenir el títol de tècnic / a o de tècnic / a auxiliar.

  •      Haver superat COU.

  •      Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

  •      Haver superat la prova d'accés a universitat per a majors de 25 anys.

  •      Haver superat la prova d'accés a Grau Superior.

En el cas que no compleixis els requisits per a cursar el cicle formatiu de Tècnic en Assistència a la Direcció en IMPLIKA, pots preparar les proves d'accés a grau superior que, un cop aprovades, et habilitaran per a cursar i obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció.Veure més

Titulació obtinguda

Un cop superats tots els crèdits del cicle, rebràs la titulació oficial de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció, expedida pel Ministeri d'Educació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol Oficial de Tècnic Superior d'Assistència a la Direcció