Implika Barcelona

Curs d'Intervenció comunitària

Implika Barcelona

Curs
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Curs d'Intervenció comunitària

Descripció

Els hàbits saludables són a totes les nostres activitats tant socials, com personals, per això és necessari un procés d'educació social per aconseguir la qualitat de vida i el foment de valors que formen part del conjunt de la societat.

Temari del curs

Unitat didàctica 1. Introducció a l'educació social
 •     Introducció.
 •     Fins de l'Educació Social.
 •     Àmbits d'intervenció de l'educació social.

Unitat didàctica 2. Introducció a l'àmbit de la salut
 •     Concepte de salut.
 •     Salut i desenvolupament econòmic.
 •     Indicadors de salut.
 •     Classificació dels agents causants.
 •     Accions per protegir la salut.
 •     Protecció i promoció de la salut a partir de l'ambient.
 •     Medi sociocultural i salut.

Unitat didàctica 3. Introducció a l'educació per a la salut
 •     L'Educació per a la Salut; concepte i marc teòric.
 •     L'Educació per a la Salut; objectius i característiques.
 •     Educació per a la Salut dins d'Europa.
 •     Missatge de l'OMS en l'Educació per a la Salut.
 •     Objectius per al segle XXI en matèria de salut.
 •     L'Educació per a la Salut a nivell nacional.

Unitat didàctica 4. Importància i necessitat de l'educació per a la
salut en la societat actual
 •     Educació per a la Salut (EpS) i les consideracions metodològiques.
 •     Fonaments de l'Educació per a la Salut en els centres docents.
 •     Anàlisi de la salut i priorització.
 •     Objectius de la salut pública.
 •     Educació per a la Salut en els nivells educatius.

Unitat didàctica 5. Educació en valors
 •     Missatge i comunicació.
 •     Educació en valors.
 •     L'Educació Física com a valor per a la salut.
 •     L'Educació Nutricional com a valor per a la salut.

Unitat didàctica 6. Educació en drogodependències
 •     Addiccions.
 •     Què és una droga?
 •     Conceptes bàsics.
 •     Classificació de les drogues.
 •     Drogues de síntesi o drogues de disseny.
 •     Psicologia del drogodependent i patologies de les dependències.

Unitat didàctica 7. Educació per a la salut en immigració
 •     Introducció.
 •     Evolució de la immigració.
 •     Centres d'acollida.
 •     Immigració i salut.
 •     Promoció de la salut en la immigració.

Unitat didàctica 8. Educació sexual i de gènere
 •     Introducció.
 •     Sexualitat.
 •     Problemes sexuals o disfuncions.
 •     Malalties de transmissió sexual (MTS).
 •     Violència de gènere. Eradicació i prevenció.
 •     Una estratègia articulada i transversal.

Unitat didàctica 9. Educació viària
 •  
 •     Seguretat viària i accidents de trànsit
 •     Causes: velocitat i alcohol
 •     Educació viària a l'escola
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Per a què et prepara:
Promulgar els bons hàbits en els diferents aspectes de la vida, fent partícip al pacient de la recerca d'una forma de vida saludable, centrant-se en temes socials i intentant eradicar problemes com violència de gènere, exclusió social, qüestions d'immigració, etc.

Destinataris

Professionals que vulguin enfocar la seva carrera en el sector social i de la salut.

Persones que vulguin emprendre una carrera professional en aquest sector.

Durada

Durada estimada de formació teòrica: 300 hores.
Durada estimada de formació pràctica: a determinar.

Objetius


 • Aprendre conceptes de salut i malaltia en el seu marc teòric de referència, entendre aquests conceptes des d'una nova integradora de la persona.

 • Entendre la idea de l'educació social i per a la salut com a mitjans per aconseguir canvis efectius i una millora de la qualitat de vida.

 • Saber dissenyar, desenvolupar i avaluar plans i projectes educatius en l'àmbit social de la salut.Titulació obtinguda

Títol de Treball Social emès per implika.

Promocions

Promoció curs d'anglès online gratuït per la inscripció en el curs.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Intervenció comunitària