Implika Barcelona

Curs d'Intervenció comunitària

Implika Barcelona

Curs
Presencial
 • Barcelona
consultar preu

Curs d'Intervenció comunitària

Descripció

Els hàbits saludables són a totes les nostres activitats tant socials, com personals, per això és necessari un procés d'educació social per aconseguir la qualitat de vida i el foment de valors que formen part del conjunt de la societat.

Temari del curs

Unitat didàctica 1. Introducció a l'educació social
 •     Introducció.
 •     Fins de l'Educació Social.
 •     Àmbits d'intervenció de l'educació social.

Unitat didàctica 2. Introducció a l'àmbit de la salut
 •     Concepte de salut.
 •     Salut i desenvolupament econòmic.
 •     Indicadors de salut.
 •     Classificació dels agents causants.
 •     Accions per protegir la salut.
 •     Protecció i promoció de la salut a partir de l'ambient.
 •     Medi sociocultural i salut.

Unitat didàctica 3. Introducció a l'educació per a la salut
 •     L'Educació per a la Salut; concepte i marc teòric.
 •     L'Educació per a la Salut; objectius i característiques.
 •     Educació per a la Salut dins d'Europa.
 •     Missatge de l'OMS en l'Educació per a la Salut.
 •     Objectius per al segle XXI en matèria de salut.
 •     L'Educació per a la Salut a nivell nacional.

Unitat didàctica 4. Importància i necessitat de l'educació per a la
salut en la societat actual
 •     Educació per a la Salut (EpS) i les consideracions metodològiques.
 •     Fonaments de l'Educació per a la Salut en els centres docents.
 •     Anàlisi de la salut i priorització.
 •     Objectius de la salut pública.
 •     Educació per a la Salut en els nivells educatius.

Unitat didàctica 5. Educació en valors
 •     Missatge i comunicació.
 •     Educació en valors.
 •     L'Educació Física com a valor per a la salut.
 •     L'Educació Nutricional com a valor per a la salut.

Unitat didàctica 6. Educació en drogodependències
 •     Addiccions.
 •     Què és una droga?
 •     Conceptes bàsics.
 •     Classificació de les drogues.
 •     Drogues de síntesi o drogues de disseny.
 •     Psicologia del drogodependent i patologies de les dependències.

Unitat didàctica 7. Educació per a la salut en immigració
 •     Introducció.
 •     Evolució de la immigració.
 •     Centres d'acollida.
 •     Immigració i salut.
 •     Promoció de la salut en la immigració.

Unitat didàctica 8. Educació sexual i de gènere
 •     Introducció.
 •     Sexualitat.
 •     Problemes sexuals o disfuncions.
 •     Malalties de transmissió sexual (MTS).
 •     Violència de gènere. Eradicació i prevenció.
 •     Una estratègia articulada i transversal.

Unitat didàctica 9. Educació viària
 •  
 •     Seguretat viària i accidents de trànsit
 •     Causes: velocitat i alcohol
 •     Educació viària a l'escola
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Per a què et prepara:
Promulgar els bons hàbits en els diferents aspectes de la vida, fent partícip al pacient de la recerca d'una forma de vida saludable, centrant-se en temes socials i intentant eradicar problemes com violència de gènere, exclusió social, qüestions d'immigració, etc.

Destinataris

Professionals que vulguin enfocar la seva carrera en el sector social i de la salut.

Persones que vulguin emprendre una carrera professional en aquest sector.

Durada

Durada estimada de formació teòrica: 300 hores.
Durada estimada de formació pràctica: a determinar.

Objetius


 • Aprendre conceptes de salut i malaltia en el seu marc teòric de referència, entendre aquests conceptes des d'una nova integradora de la persona.

 • Entendre la idea de l'educació social i per a la salut com a mitjans per aconseguir canvis efectius i una millora de la qualitat de vida.

 • Saber dissenyar, desenvolupar i avaluar plans i projectes educatius en l'àmbit social de la salut.Titulació obtinguda

Títol de Treball Social emès per implika.

Promocions

Aquesta formació ajudes a l'estudi de fins al 25%. Consulta també les nostres facilitats de pagament.

Promoció curs d'anglès online gratuït per la inscripció en el curs.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Intervenció comunitària