Cursos des de
1.100€ - 4.725€

Titulacions

36
0 Oficials 0%
36 Propies 100%

Metodologies

2
0 Presencials 0%
36 On-line 100%
0 Semi presencials 0%
36 A distància 100%
AFIGE

AFIGE

Sol·licita més informació
AFIGE
Completa les dades del formulari per tal que el centre pugui contactar amb tu i informar-te de tots els detalls que necessitis
Cursos més populars
Campus, seus i serveis
PRESENTACIÓ DE AFIGE

? L'experiència acumulada per AFIGE al llarg de 30 anys, ha permès el disseny i posada en pràctica d'un eficient mètode interactiu de formació a través d'internet.

? La plataforma virtual de formació en línia de AFIGE es complementa, a més, amb un ampli elenc de professionals especialitzats (ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA, LABORAL, FISCAL I JURÍDICA), que realitzen tutories personalitzades a cada alumne, sense límit de quantitat.

? AFIGE posa a disposició de cada alumne una àmplia biblioteca virtual de documentació, actualitzada en línia de forma permanent.

? L'aplicació immediata dels coneixements adquirits es realitza per mitjà d'un taller pràctic de 6 mesos de durada. Els consultors especialistes en cada àrea de formació ajuden a l'alumne, mitjançant la discussió de casos personalitzats, en la solució dels problemes que se'ls plantegen diàriament en les seves gestions empresarials.

? Hi ha la possibilitat d'obtenir una subvenció directa del 25% en els costos de la formació, a través del fons de beques de AFIGE.

? AFIGE facilita la gestió de tots els tràmits relacionats amb l'aplicació del crèdit de formació professional que cada empresa disposa, segons els límits i condicions establertes en el REIAL DECRET 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per l'ocupació i la ORDRE TAS/2307/2007, de 27 de juliol, que el desenvolupa.

? L'aval més indiscutible que podem oferir als nostres alumnes com GARANTIA és el SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DE AFIGE, que ha estat pioner a Espanya en certificar acord amb la normativa internacional UNE-EN-ISO 9001:2008. (Certificat n º 2664/ER/01/03).

A QUI VAN DIRIGITS ELS CURSOS AFIGE:


Tots els cursos de l'Àrea economicofinancera:
? Als gerents i directors de PIME 's que desitgin obtenir una visió realista de l'eficàcia de la seva empresa.
? Als directors financers i administratius, amb vocació per optimitzar el resultat de les seves funcions.
? Als comandaments intermedis dels departaments comptables i financers, que vulguin ascendir en l'organigrama de l'empresa amb noves i imprescindibles responsabilitats.
? A totes aquelles persones amb afany de superació, amb èmfasi en l'àrea financera, i que volen accedir a llocs de direcció.
? Aquest curs també va dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre la seva matèria, bé pel simple plaer d'ampliar el marc del seu saber, bé perquè professionalment es dediquen o pensen dedicar a l'assessorament comptable i financer d'empreses, o es troben ubicats al departament econòmic-financer d'una empresa.
? En qualsevol d'aquests casos, no es requereix partir d'uns requisits previs; tota persona que tingui una cultura general pot afrontar l'estudi del nostre curs sense que se li presenten especials dificultats.

Tots els cursos de l'Àrea Fiscal:
? Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre la seva matèria, bé pel simple plaer d'ampliar el marc dels seus sabers, bé perquè professionalment es dediquen o pensen dedicar a l'assessorament d'empreses o es troben dins d'un departament fiscal, financer o comptable d'una empresa.
? En qualsevol d'aquests casos no es requereix partir d'uns requisits previs; tota persona que tingui una cultura general pot afrontar l'estudi del nostre curs sense que se li presenten especials dificultats.

Tots els cursos de l'Àrea Laboral:

? Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre la seva matèria, bé pel simple plaer d'ampliar el marc dels seus sabers, bé perquè professionalment es dediquen o pensen dedicar a l'assessorament laboral d'empreses o es troben dins d'un departament laboral o administratiu d'una empresa.
? En qualsevol d'aquests casos no es requereix partir d'uns requisits previs; tota persona que tingui una cultura general pot afrontar l'estudi del nostre curs sense que se li presenten especials dificultats.

Tots els cursos de l'Àrea Jurídica:
? Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements sobre la seva matèria, bé pel simple plaer d'ampliar el marc dels seus sabers, bé perquè professionalment es dediquen o pensen dedicar a l'assessorament d'empreses o perquè assumeixin responsabilitats en un departament comercial, financer o comptable d'una empresa.
? En qualsevol d'aquests casos no es requereix partir d'uns requisits previs; tota persona que tingui una cultura general pot afrontar l'estudi del nostre curs sense que se li presenten especials dificultats.
    AFIGE
  • AFIGE
    MUNTANER, 4508011 BARCELONA
Altres centres que poden interesar-te