Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

Sol·licita més informació
Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Completa les dades del formulari per tal que el centre pugui contactar amb tu i informar-te de tots els detalls que necessitis
Cursos més populars
Campus, seus i serveis
Fundada el 8 de juny de 1863, l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya neix amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de l'enginyeria industrial a Catalunya, de defensar els drets dels professionals i de reivindicar les competències professionals que corresponen als enginyers.

El reconeixement de l'Associació i de la professió s'assoleix entorn del 1877 gràcies a la contribució que els enginyers fan a la societat, fonamentalment mitjançant la publicació i la difusió de treballs científics. Aquest reconeixement es posa de manifest especialment arran l'Exposició Universal de Barcelona de 1888 en què l'Associació organitza el Congrés Internacional d'Enginyeria.

Amb motiu dels treballs de preparació de l'Exposició Internacional de 1929 i de la transformació urbanística de la ciutat, l'Associació i els enginyers disposen d'un gran protagonisme i les seves opinions i propostes incideixen molt directament en els canvis que es produeixen aquells anys.

objectius:
Organitzar serveis i activitats que coadjuvin en el desenvolupament professional i humà dels seus socis.
Cooperar amb la indústria i amb l'Administració.
Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, culturals ...
Desenvolupar tasques formatives mitjançant l'establiment d'acords de coordinació i de col · laboració amb les universitats politècniques i amb altres centres docents i culturals. També impulsar la creació de centres autònoms.
Editar llibres, revistes ... per informar sobre els aspectes industrials, econòmics, tècnics i científics que són d'interès per a la professió.
Assessorar els poders públics sempre que és requerida per aquesta funció.
    Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
    C/ Via Laietana 3908003 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te