Serveis

Biblioteca
Borsa de treball
Campus virtual
Laboratori
Serveis d’orientació

Descripció del centre

Campus Superior de Formació és un centre de formació privat que va començar la seva activitat en 2007 amb l'obertura de la seva seu central a Barcelona. El centre està integrat per un equip de professionals especialistes en aquelles àrees formatives que actualment tenen major sortida professional.
En Campus Superior tenen com a missió oferir una formació que vagi més enllà del tradicional ensenyament acadèmic. És per ells, que centren tots els seus esforços per a dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per a afrontar nous reptes en la seva vida i compromisos professionals.
Cal destacar que Campus Superior de Formació produeix els seus propis materials educatius. D'aquesta forma, els alumnes reben materials exclusius elaborats per especialistes de cadascuna de les disciplines que s'imparteixen en el centre. L'adaptabilitat dels programes que ofereixen amb diferents modalitats facilita l'estudi a tots aquells que volen compatibilitzar amb la seva vida professional o personal. Tot això i la constant actualització del seu projecte educatiu fa que després de més de 10 anys d'activitat continuïn rebent el reconeixement oficial de prestigioses institucions i la col·laboració d'altres entitats educatives.
Campus Superior de Formació compta amb el reconeixement de Doctrina Qualitas que garanteix que la institució a la qual acredita es troba plenament compromesa amb la docència. Aquest reconeixement atorga als alumnes un Certificat Acadèmic de Qualitat i el servei de DQ per a gestionar en el seu nom la matriculació en qualsevol universitat privada de l'Espai Europeu d'Educació Superior, incloent les gestions de convalidacions a crèdits ECTS del que han estudiat.
D'altra banda, el centre compta amb altres certificacions com les de:
 • Associació Professional d'Administradors i Agents Immobiliaris (APAGI) que reconeix els textos de Campus Superior de Formació com els Oficials d'aquesta Associació. 
 • Primer centre privat de formació reconegut per la Generalitat de Catalunya per a impartir el "Curs Oficial d'Agent Immobiliari" a Catalunya, i la AIC han signat un Conveni de Col·laboració en la virtut de la qual els alumnes que superin aquest curs podran ingressar en el Col·lectiu API, a través de la AIC, de forma directa, sense necessitat de reunir altres requisits de titulació prèvia.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre

Una dels principals avantatges d'estudiar en Campus Superior és que tota la seva oferta formativa està enfocada a la inserció laboral dels seus alumnes. És a dir, els cursos oferts en el centre estan pensats per a ocupar posicions que tenen una àmplia oferta laboral en l'actualitat. 
Els alumnes de Campus Superior, gràcies a la certificació de Doctrina Qualitas, podran sol·licitar la matriculació en qualsevol de les universitats de la Unió Europea amb les quals Doctrina Qualitas manté unes excel·lents relacions. A més, DQ sol·licitarà les convalidacions que les universitats ofereixen, a partir de la formació certificada, sense oblidar que l'alumne ha de complir amb els requisits i protocols d'accés d'aquestes universitats.
Com a valor afegit, DQ t'assessorarà en la realització del teu curriculum vitae en plataformes digitals com: linkedin, infojobs i laboris. A més, t'ajudaran aportant tota la seva experiència per a preparar les teves futures entrevistes de treball.
Actualment, ja són vuit les promocions d'agents immobiliaris, formats de forma presencial en el nostre centre, que exerceixen com a agents inscrits en el Registre.
Experiència
Després del pas de més de 25.000 alumnes, la desenvolupo de 80 cursos i la constant actualització del seu projecte educatiu fa que després de més de 10 anys d'activitat continuïn rebent el reconeixement oficial de prestigioses institucions i la col·laboració d'altres entitats educatives.
Requisits d'admissió
Els requisits tècnics que has de complir són els següents:

Disposar d'un programari editor de textos tipus Microsoft Office o similar.
Tenir instal·lat Flaix Player (descàrrega gratuïta en http://get.adobe.com/es/flashplayer).
Tenir instal·lat Adobe Reader (descàrrega gratuïta en http://get.adobe.com/es/reader).
Disposar d'altaveus o cascos i micròfon.
Utilitzar un dels següents navegadors gratuïts: Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.
Per a l'accés a cursos d'FP Mitjà:
Has de tenir els 18 anys i estar graduat en ESO, o estar en possessió d'una de les següents titulacions:
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Títol de Tècnic, tècnic auxiliar o equivalent.
 • Haver superat 2n de BUP.
 • Haver superat les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
 • Haver superat les Proves d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
Per a l'accés a cursos d'FP Superior:
Tenir 20 anys i estar en possessió d'una de les següents titulacions: 
 • Títol de Batxiller.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat.
 • Títol de Tècnic especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.
 • Curs d'Orientació Universitària.
 • Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Superior, segons l'article 24 et seq. del Reial decret 1538/2006 del 15 de desembre.
O tenir 19 anys i estar en possessió d'un títol de tècnic.
Model educatiu
Presencial y online
Què ofereix aquest centre
Campus Superior t'ofereix una àmplia varietat de cursos perquè et sigui més fàcil trobar treball, accedir a estudis superiors, universitat o simplement millorar el teu currículum professional dins de les següents disciplines: 
 • ESO, Accessos FP i Universitat
 • Veterinària
 • Immobiliària
 • *Quiromasaje
 • Moda i imatge
 • Educació infantil
 • Empresa i Habilitats Directives
 • Salut
 • Lideratge i Coaching
 • Formació Subvencionada
L'equip docent està compost per reconeguts professors que exerceixen activament en l'àmbit de les matèries que imparteixen i, per tant, especialistes en aquestes. A més, Campus Superior de Formació compta amb un equip pedagògic per a oferir als alumnes un acompanyament extra en el seu avanç formatiu i assessorament per a enfocar la seva formació. 
Cada alumne té a la seva disposició un tutor per al seguiment dels continguts del curs i per a atendre-li setmanalment en les hores de tutoria, a la qual pot accedir a través d'e-mail, fax, telèfon o, si escau, a través del Campus Virtual.
A qui es dirigeix
El centre Campus Superior dirigeix tota la seva oferta formativa a aquelles persones que estan interessades a formar-se en disciplines que tenen un clar enfocament cap a la inserció laboral dels estudiants. A més, compta amb una àmplia oferta formativa per a donar accés a estudis d'FP o universitaris.

Campus i seus

Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
X