Cursos des de
consultar preu

Titulacions

7
0 Oficials 0%
7 Propies 100%

Metodologies

2
6 Presencials 86%
1 On-line 14%
0 Semi presencials 0%
0 A distància 0%
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Sol·licita més informació
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Completa les dades del formulari per tal que el centre pugui contactar amb tu i informar-te de tots els detalls que necessitis
Cursos més populars
Campus, seus i serveis
El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) és una organització professional sense ànim de lucre, constituïda com a corporació de dret públic i que desenvolupa al llarg del territori català serveis i activitats adreçades a sociòlegs/logues i politòlegs/logues.
El Col·legi es va crear l'any 1989 (en aplicació de la disposició transitòria 2a de la Llei 13/1982 de Col·legis Professionals) amb la finalitat d'oferir un assessorament i seguiment en la tasca professional dels nostres socis, mitjançant serveis de suport i informació, així com també amb l'objectiu de promoure el coneixement de la Ciència Política i de la Sociologia en el si de la nostra societat.

Màsters i diplomes de postgrau
La col•laboració del Col•legi en l’organització de formació de tercer cicle té per objectiu desenvolupar programes d’estudis que esdevinguin punts de referència en els camps de la Ciència Política i de la Sociologia, i que facilitin tant a sociòlegs com a politòlegs i a la resta de públic interessat l’obtenció de títols acadèmics específics de les seves professions.

Formació subvencionada
El Col•legi ofereix diferents tipus de formació subvencionada amb fons públics, principalment provinents de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Els col•lectius que habitualment poden gaudir d’aquest tipus de formació són les persones en situació d’atur, les dones i col•lectius en risc d’exclusió social.

Formació continuada
El seu objectiu és dotar els nostres alumnes d’instruments pràctics que permetin la millora contínua dels seus coneixements i habilitats. Així, impartim cursos relacionats amb àrees d’especialització com la investigació social, el desenvolupament local, la gestió de projectes, la immigració i la ciutadania, la participació ciutadana o la gestió pública, entre d’altres àmbits.
Des de l’any 2002 l’Àrea de Formació del Col·legi s’ha caracteritzat per presentar una oferta formativa àmplia i especialitzada, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives amb les que es troben politòlegs i sociòlegs en el mercat laboral, així com facilitar recursos de formació d’interès per a altres disciplines professionals. És per això que l’eix central de la gran majoria de les accions formatives és la presentació i aplicació d’eines i instruments que facilitin i millorin les tasques que aquests professionals duen a terme en diferents camps d’actuació.
    Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
  • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
    Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª08037 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te