Serveis

Becas

Descripció del centre

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és l'organisme públic de Catalunya encarregat de la política educativa de l'ensenyament no universitari.
Les funcions principals d'aquest organisme públic es poden resumir en els següents punts:
 • La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
 • L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
 • L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
 • La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
 • La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.
 • La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.
 • La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
 • La formació i qualificació professionals, sense perjudici de l'adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a altres departaments.
 • Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Aquest organisme ofereix tota aquella informació relacionada amb l'educació no universitària a Catalunya:
 • Centres i serveis educatius: Quins són els centres educatius de Catalunya, com s'organitzen i gestionen, les proves del sistema educatiu, els projectes dels centres i els projectes i serveis educatius.
 • Professorat docent: Tota la informació relacionada amb el professorat a Catalunya: acreditacions, concursos, borsa de treball, retribucions, oposicions i formació.
 • Estudiar a Catalunya: Portal web amb tota la informació sobre els estudis, la preinscripció, la orientació del estudiants i la homologació dels títols.
 • Família i escola: Portal web que promou la implicació i el compromís de la família en el procés escolar i educatiu dels fills.
 • Empreses - FP dual: És la col·laboració entre els centres d'FP i les empreses en el procés formatiu dels alumnes: avantatges, experiències, centres que la imparteixen, normativa i informació per a tutors.
 • XTEC: La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya és una eina per a alumnes i professors que permet inscriure's a cursos, consultar certificats i preinscriure's a activitats.
 • Edu365: Portal dirigit a l'alumnat de les escoles i instituts catalans amb recursos curriculars de totes les àrees, com seguretat a Internet, educació, aules d'acollida, noves aplicacions, videojocs o dispositius mòbils.
 • EDU3.cat: Catàleg de productes audiovisuals dirigit a alumnes i professors de diversos tipus: TV educativa, emissores de ràdio, cinema, fotografia i nous formats.
 • Mapa escolar: El Mapa de programació de l'oferta educativa permet accedir a la informació relativa a la distribució territorial de l'oferta d'ensenyaments per al curs següent.
 • Institut Obert de Catalunya: Institut a distància amb una àmplia oferta formativa que permet estudiar d'una manera flexible i adaptada a les necessitats de tothom.

Campus i seus

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona
X