Descripció del centre

Escola Nàutica d'Esbarjo, Assesoria Nàutica, Centre de Navegació, Assegurances, Cursos per l'obtenció dels Certificats Professionals.

Campus i seus

ESCOLA NÀUTICA MASNOU
PORT ESPORTIU, LOCAL 41-42 08320 EL MASNOU (Barcelona)
X