Descripció del centre

Centre universitari de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA.
L'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona té una llarga tradició en la formació de professionals des de la seva creació l'any 1954.
Hi podràs adquirir una formació sòlida, no només teòrica, sinó també pràctica, mitjançant les pràctiques remunerades que ofereix la nostra activa Borsa de treball, Els treballs de final de carrera són una altra oportunitat perquè facis pràctiques en empreses.
L'experiència internacional l'aconseguiràs gràcies als múltiples convenis subscrits amb universitats d'Europa i Amèrica Llatina. També tens l'oportunitat de desenvolupar una activa i rica vida universitària per mitjà de nombroses associacions lúdiques, esportives i solidàries.
Tot això sota un sistema intern de qualitat (d'acord al programa AUDIT), un compromís amb la sostenibilitat i la cooperació per al desenvolupament i un pla d'acció tutorial que aporta un suport per a l'orientació a l'estudiantat tant en l'àmbit acadèmic com en el personal, amb assessorament sobre el procés d'aprenentatge.

Campus i seus

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - UPC
Av. Doctor Marañón, 44-50 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X