Cursos per tipologia

Cursos per temàtica

Cursos per modalitats

Descripció del centre

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona té una trajectòria acreditada en la formació d'enginyers de camins, canals i ports, d'enginyers tècnics d'Obres Públiques i d'enginyers en geologia. Els 204 membres del personal docent i investigador i els 41 membres del PAS donen servei als 2.287 estudiants i estudiantes de l'Escola, que disposen de biblioteca, centre de càlcul, aules informàtiques, laboratoris docents, sales d'estudi, sala d'actes, reprografia i bar-restaurant i també del Centre de Documentació i Debat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient (CDDECMA).

L'Escola promou la teva participació en convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions, perquè puguis completar la formació acadèmica amb l'experiència professional. Així mateix, podràs participar en programes d'intercanvi amb universitats d'Europa, dels Estats Units o d'Amèrica Llatina, en 70 convenis d'intercanvi Sòcrates, Erasmus i altres de doble titulació amb l'École Nationale des Ponts et Chaussées, l'École des Hautes Etudes Commerciales, l'École Polytechnique, l'École Centrale, a París, l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon i el Politecnico di Milano.  Et podràs especialitzar en gestió i direcció d'empreses, cursant un MBA a l'ESEC o participant en el programa UNITECH. També pots cursar part dels estudis als Estats Units a través dels acords amb la Purdue University i la Clarkson University. L'Escola s'ha adherit al programa Monier i ofereix un doble intercanvi amb l'École des Mines d'Alès i la Bauhaus Universität Weimar.

Així mateix, si ets una persona molt motivada i amb un alt rendiment acadèmic, podràs cursar un dels plans especials que t'oferim i obtenir, en sis anys, dos títols superiors i un títol propi de formació interdisciplinària. A l'Escola tens al teu abast una rica vida associativa que es manifesta en diferents vessants: Jornada futur civil, sortides de camp per curs, viatge de fi de grau, realització d'activitats de les delegacions i associacions d'estudiants de l'Escola, Club esportiu, Enginyeria sense fronteres, IAESTE, IACES, Club cultural camins, revista El Xollo, BEST Camins, Jornada d?enginyeria geològica, etc.

Campus i seus

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB - UPC)
C/ Jordi Girona, 1-3. Campus Nord. Edifici C2 08034 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X