Descripció del centre

El model d'ensenyament en turisme i hoteleria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pioner i únic a l'Estat espanyol, es va iniciar amb la creació, el 1993, de l'Escola Superior d'Hoteleria de Catalunya, un centre universitari d'ensenyament superior vinculat amb la UAB.Quatre anys més tard, aquest model es completava amb el naixement de l'Escola Universitària de Turisme, adscrita a la UAB.El 1999 ambdues escoles es van unificar en una única direcció, i l'any 2000 es van unir per crear una nova escola: l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.  

El model docent que empara l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera permet que els estudiants puguin obtenir el Grau en Turisme i el Graduat en Direcció Hotelera.L'existència de les dues titulacions permet un alt grau d'especialització en la formació dels estudiants.L'Escola manté una relació continuada amb el sector turístic i hoteler que afavoreix les pràctiques nacionals i internacionals dels estudiants, permet la participació directa de representants de les empreses privades i els organismes públics en les activitats docents, i manté oberts els camins per a la inserció professional dels seus titulats.  

Programa Professional i Borsa de Treball

Des del primer moment els estudiants entren en contacte amb la realitat del sector.Els convenis per a la realització de les pràctiques en diferents empreses i en ens públics de primer nivell-tant de l'àmbit nacional com estranger-cobreixen les aplicacions reals dels coneixements teòrics adquirits i faciliten als estudiants l'accés al món laboral.Les relacions amb universitats i grups empresarials nacionals i internacionals permeten una visió àmplia i global en els stages de pràctiques.A través de la borsa de treball, els estudiants es projecten professionalment en el mercat laboral, sovint abans de finalitzar els seus estudis.El coneixement de les potencialitats dels alumnes mitjançant el Programa Professional, el contacte permanent amb la realitat del sector i el manteniment actualitzat d'una base de dades dels currículums dels alumnes afavoreixen l'efectivitat de la borsa de treball.  

Alta especialització i actualització de coneixements  

L'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera organitza programes de formació continuada amb la convicció que el tercer cicle universitari va més enllà de la mera continuïtat dels estudis de grau, i que és necessària la seva adaptació a la demanda professional del món empresarial ia la conjuntura del sector.La voluntat de l'Escola és detectar els buits que existeixen en la formació d'alta especialització per oferir programes de formació continuada que responguin a les necessitats del sector del turisme, l'hoteleria i la restauració.A més de les mestratges, programes de postgrau i cursos d'especialització que organitza l'Escola en col.laboració amb altres centres universitaris o institucions del sector turístic, es dissenyen cursos a mida que pretenen satisfer les demandes específiques d'un col.lectiu determinat.  


Cursos més populars

Campus i seus

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Blanc. Vila Universitària. Campus Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
X