Serveis

Campus virtual
Laboratorio

Descripció del centre

L'Escola Superior de Disseny de Barcelona (design) és una institució creada amb l'objectiu de donar resposta a la necessitat de formació de professionals del disseny, amb capacitat per anticipar-se a les tendències, analitzar les situacions i necessitats socials emergents aportant les solucions més innovadores.

Missió:
Formar professionals, convertir-los en motor de canvi que els permeti la transformació de l'entorn, i en generadors de nous espais, desenvolupant la creativitat, innovació, l'emprenedoria i la qualitat del disseny.

Visió:
Ser l'escola de disseny en línia de referència internacional, oferint la millor qualitat en l'avantguarda del disseny i de la formació en línia.

Valors:

 
 • Metodologia 100% online i flexible: Aquesta proposta didàctica és el resultat de la combinació del treball per part dels estudiants tant a nivell pràctic com teòric, basat en l'aprenentatge social i en la participació activa de l'alumnat amb les seves opinions i experiències prèvies sobre les diferents matèries.
 • Els plans d'estudi han estat dissenyats perquè els estudiants puguin desenvolupar les seves competències, coneixements i habilitats de cada programa en qüestió.
 • Una experiència d'aprenentatge capaç de donar resposta a un món canviant, a les demandes del mercat i de l'empresa actual des d'una perspectiva de la innovació i millora contínua.
 • Adaptem els continguts a temps real: Tot el que passa afecta el rumb en què es mouen les coses. Pràcticament no hi ha temps ni de publicar en un llibre. Tot afecta tot, per aquest motiu els continguts d'avui sens dubte van a ser diferents als d'aquí a un any
 • Experiències de primera mà: Els professors dels diferents mòduls són actors principals del canvi, i no mers espectadors. Formen part dels que expandeixen els límits, exploren nous camins i construeixen relacions entre les marques i els consumidors de forma consistent i duradora en el temps.
 • Professors 100% en actiu: No només ens proporciona la rellevància del contingut dels mòduls, també ens permet viure i compartir amb ells els frens i les oportunitats que constantment van apareixent al mercat.
 • La diversitat valor i internacionalització: en un món com el de la creativitat, tenir diversos punts de vista sobre una mateixa qüestió no només és necessari, sinó que també és enriquidor. Compartim experiència amb gent de diferents països, cultures i realitats, que van a potenciar com mai els resultats obtinguts.
 • Conviure amb la sensació de vertigen: alguna cosa amb el que s'ha d'aprendre a conviure des del primer dia. Entorns canviants, tecnologies emergents, revolucions socials, ja res és permanent, i cal aprendre a treballar d'aquesta manera.
 • Orientació professional: tots els programes tenen entre els seus objectius millorar la situació professional dels que ja treballen i fomentar la inserció laboral dels seus alumnes. Per afavorir aquest aspecte, a més de comptar amb un equip docent ajudarà a orientar els estudiants en la realitat actual del mercat laborar, es generarà un material que els permeti crear un porfoli digital que els permeti posicionar-se.
 • Fomentar el caràcter emprenedor i donar coneixements de gestió d'empresa: S'abordarà el procés de disseny i la comunicació amb les empreses des del punt de vista de la gestió, a nivell conceptual i pràctic. Des del contacte amb l'empresa fins a la sortida del producte al mercat, es guiarà l'estudiant per les diferents fases del projecte, els matisos legals i les condicions econòmiques. En ser coneixedor dels passos de projecte, l'alumne tindrà l'habilitat de gestionar temps i recursos.
 • Inspiració: Es donarà llibertat a l'alumne per buscar la seva identitat dins del món del disseny. Li ensenyarem l'alumne a mirar l'entorn d'una altra manera, a analitzar, a buscar inspiració en qualsevol lloc (segurament en qualsevol lloc menys en el mateix món del disseny). Li motivarem a mirar al món de l'art, en la naturalesa, en els gestos més quotidians, ... per aconseguir inspiració i noves idees.
 • Proximitat i ajuda: L'alumne se sentirà acompanyat en tot moment, tant per part dels professors per resoldre els diversos dubtes que vagin sorgint en els mòduls, com el director de Programa que assegura la seva qualitat i el Program Manager que realitza un seguiment exhaustiu per l'aprofitament màxim dels cursos.
 • Tecnologia: cada programa compta amb programari especialitzat que li permetrà a l'alumne depurar la seva destresa i habilitats, en les diverses eines que necessitarà tant en el seu dia a dia per realitzar les pràctiques, com en l'entorn laboral en el qual estem immersos. Apostarem per programari emergent per preparar-los per les eines del futur.
 • Doble titulació: Títol Propi del Centre i títol propi VIU que els acreditarà com a professionals en l'especialitat cursada.
   

Campus i seus

Escuela Superior de Diseño de Barcelona
Barcelona
X