Facultat de Formació del Professorat (UB)

Campus, seus i serveis
La Facultat d'Educació constitueix un espai formatiu i de convivència de gran importància, però us necessita a vosaltres i la vostra participació per desenvolupar tot el potencial que té. En aquest sentit, la Junta de Facultat, els consells d'estudis i el Consell de Representants són àmbits clau per fer sentir les inquietuds de l'alumnat mitjançant els representants elegits democràticament.
És responsabilitat de tothom fer que les disfuncions que detectem i les millores que calgui introduir, lluny de perdre's en comentaris estèrils o en converses informals, contribueixin a optimitzar la formació rebuda. La renovació pedagògica de la Facultat és el principal repte que té el centre i amb el qual l'alumnat, el personal d'administració i de serveis, i el professorat estem il·lusionadament compromesos.
Aquest web és una peça més del compromís per a la millora de la qualitat dels ensenyaments que ofereix la Facultat. 
    Facultat de Formació del Professorat (UB)
  • Facultad de Formación del Profesorado (UB)
    Passeig de la Vall d'Hebron, 17108035 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te