Descripció del centre

Portal especialitzat en el sector de les assegurances.Compta amb una àrea de formació dedicada al reciclatge professional dels agents d'assegurances, a cobrir les necessitats de professionalització dels sectors financer, immobiliari i empresarial ia plans de formació in-company a mida de cada empresa.L'apartat de la recerca permet la consulta del resultat de diversos informes sobre la situació i perspectives del sector assegurador.Disposa d'una sèrie de publicacions electròniques i en versió paper especialitzades en el sector de les assegurances.Un dels serveis permet accedir a tota la informació continguda en les bases de dades, biblioteca i hemeroteca.Compten amb dos centres de formació presencial, a Madrid i Barcelona.

Altres centres que et poden interessar

X