Mad Center

Campus, seus i serveis
Descripció del centre:


MAD es defineix com un centre d'estudis, per a l'aprenentatge pràctic d'una gran diversitat de "píndoles formatives" en les diferents àrees d'acció dins el sector de la música, imatge / vídeo, web, 3D, Gestió d'esdeveniments, management artístic, gestió de segells discogràfics i més ... molt més!La visió de Mad Center pretén anar d'acord amb la demanda actual del mercat, buscant una formació molt concreta, molt enfocada, on l'alumne no es submergeix en llargues i costoses carreres, sinó que ell mateix amb l'assessorament d'un professional escull el seu camí formatiu , el temps que vol dedicar a això, i selecciona dins de l'oferta que fases necessita cursar i que fases no. No hi ha dues persones iguals, de manera que segurament les necessitats o expectatives de cada alumne no tenen perquè ser les mateixes. La flexibilitat és un dels nostres principals valors, al costat dels grups reduïts, professorat professional, i més, molt més ...
    Mad Center
  • Mad Center
    C/ del Joncar 19, 2-108005 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te