Oficina d'Accés a la Universitat

Campus, seus i serveis
Funcions:

L'Oficina d'Accés a la Universitat té la funció de gestionar els processos relatius a l'accés i l'admissió a les universitats. Especialment, ha de realitzar tasques de promoció dels estudis universitaris del sistema universitari català a Catalunya i a la resta de l'Estat, d'orientació de les persones que vulguin accedir a la universitat i de preinscripció i assignació de places.
L'Oficina també gestiona altres processos especials com l'accés a certs màsters o d'altres ofertes, a sol·licitud del sistema universitari català i fa tasques d'orientació per a l'accés (actes, participació en jornades, consultes,...), és responsable de publicacions, de la informació al web, de la participació en fires i salons de l'ensenyament nacionals, de diversos temes d'estrangeria en relació a l'accés i de les Jornades UNIDISCAT.

Àmbits d'actuació:

Accés i admissió a la universitat.
Estudis universitaris.
Ajuts i beques.
Ciència i societat.
Les llengües a la universitat.
Treballar i estudiar el sistema d'universitats i recerca de Catalunya.
Informació internacional.
    Oficina d'Accés a la Universitat
  • Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
    Via Laietana, 208003 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te