Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques de la Generalitat de Catalunya

 • La Generalitat de Catalunya, ofereix diferents beques, ajudes a l'estudi i premis a través del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquestes beques i ajudes et permetran poder realitzar els teus estudis sense que el seu cost en sigui un impediment.

  És important que coneguis bé les característiques de cada beca, és a dir, els requisits que has de complir per sol·licitar-la, el terminis en els que ho has de fer, la documentació que et cal aportar, i també, el compromís que adquireixes com a estudiant. Per això, et recomanem que llegeixis els 10 consells per sol·licitar una beca.

  A continuació podràs trobar un resum de les beques, les ajudes, els premis i els préstecs que ofereix cada departament, com també, una orientació sobre el període de sol·licitud. Tingues en compte que les dates de sol·licitud varien a cada convocatòria, aquí hi trobaràs les dates de la darrera convocatòria, però és molt important que consultis a la pàgina web de cada departament les dates per a la convocatòria que t'interessa, com també, les seves característiques específiques.

  Departament d'Ensenyament

  Premis Extraordinaris de Batxillerat

  Els Premis Extraordinaris de batxillerat són un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat aquests estudis amb excel·lència. Per a optar als premis, a banda de complir amb els requisits, cal superar unes proves específiques.

  Els requisits per optar als premis és haver cursat i superat el batxillerat a Catalunya en el curs que es convoquen les proves i tenir una qualificació mitjana igual o superior a 8,75.

  Els estudiants que són guardonats obtenen: un reconeixement en el seu expedient acadèmic, l'exempció de les taxes universitàries per al primer curs, un curs ordinari gratuït a una escola oficial d'idiomes de Catalunya, l'estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d'interès de l'alumne i l'opció de participar als Premis Nacionals de Batxillerat.

  La sol·licitud per participar en les proves dels Premis Extraordinaris de Batxillerat es realitza entre el maig i el juny, i les proves es convoquen el mes de juny. Aquestes dates poden variar a cada convocatòria.

  Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

  Beques i ajudes per a estudis universitaris i postuniversitaris

  • Beca Equitat i acreditació MATRC. La finalitat d'aquesta beca és reduir el preu dels crèdits universitaris de grau i de màster i ajudar a costejar els estudis en aquesta etapa. Es té en compte la renta familiar de cara a l'assignació. Cal tenir en compte l'ajuda que uneix l'acreditació MATRC, acreditació que permet la formalització de la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics.
   Període de tramitació: de juliol a octubre.
    
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT. Ajudes per a realitzar estades internacionals i amb reconeixement acadèmic.
   Període de tramitació: maig-juny.
    
  • Ajudes a la mobilitat internacional MOBINT-MIF. Ajudes per a estades a l'estranger per a estudiants de magisteri de graus que participin en el programa de millora i innovació en la formació de mestres. L'ajuda permet finançar la realització dels estudis en els països seleccionats, així com, impulsar la innovació i millora de les tasques dels futurs docents.
   Període de tramitació: maig -juny.
    
  • Ajuts per als estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau, en una universitat catalana, per promoure la formació i acreditació de les terceres llengües. Són ajudes per a sufragar les despeses de matrícula per a la prova d'acreditació de terceres llengües, ajudes per sufragar les despeses de matrícula de cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin obtenir el del nivell A2 al nivell B2.
   Període de tramitació: al llarg del curs escolar.
    
  • Ajuts per a fer cursos de terceres llengües. Ajuts per a les despeses de matrícula de cursos de terceres llengües, del sistema educatiu català, i haver assolit un nivell B1 o B2 del MECR.
   Període de tramitació: al llarg del curs escolar.
    
  • Ajuts per a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA). És una ajuda per aquells estudiants universitaris que cursen la seva formació a centres adscrits. Caldrà repassar el llistat de centres que estan acollits en aquesta ajuda.
   Període de tramitació: maig-juliol (pot variar en funció del centre)
    
  • Ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA). Ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès i Val D'Aran. La mobilitat està entesa com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. Per a la concessió de l'ajuda es té en compte la renda familiar.
   Període de tramitació: abril-maig.
    
  • Ajuts per la matrícula universitària d'estudiants de doble grau d'educació infantil i primària (BEIP). Ajuts per reduir el preu de la matrícula dels estudiants que cursen el doble grau d'educació infantil i primària a les universitats públiques. Un dels requisits fonamentals serà la nota mitja del cicle, o bé, de les proves de les PAU.
   Període de tramitació: setembre-octubre.
    
  • Ajuts per al finançament de l'estada a la Universitat Catalana d'Estiu. És una ajuda per al finançament de l'import de matrícula i les despeses d'estada d'estudiants d'entre 18 i 30 anys que es matriculin a la Universitat Catalana d'Estiu.
   Període de tramitació: juny-juliol.
    
  • Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT). Ajuts per acabar la tesi doctoral, centrats a costejar les despeses i tràmits administratius. El requisit és que la tesi estigui escrita en català.
   Període de tramitació: maig-juliol.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la Universitat California, Davis. Beques per a realitzar un màster a la University of California, Davis en algun dels següents àmbits: enginyeria de sistemes biològics, ciència i tecnologia alimentària o viticultura i enologia.
   Període de tramitació: abril-maig.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of California, Irvine. Beques destinades a realitzar estudis de postgrau a la Henry Samueli School of Engineering (HSSOE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS), com també estades de recerca postdoctoral a la HSSOE. En ambdós casos, de l'àmbit d'enginyeria.
   Perídoe de tramitació: març-abril.
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya a la University of Colorado, Boulder. Beques per a la realització de màster o doctorat en l'àmbit d'enginyeria al College of Engineering and Applied Science (CEAS).
   Període de tramitació: març
    
  • Beques Balsells-Generalitat de Catalunya-Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona a la University of California, Irvine. Beques per a realitzar estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria a la Henry Samueli School of Engineering (HSSOE) de la University of California, Irvine.
   Període de tramitació: març-abril.
    
  • Beques de col·laboració universitària. Beques destinades a la promoció de la iniciació en tasques d'investigació, en regim de col·laboració en diferents departaments universitaris, per a estudiants de grau i màster. La beca ha de permetre que l'estudiant s'iniciï en tasques d'investigació vinculades amb els estudis que està cursant, amb la finalitat de facilitar la seva futura orientació professional i investigadora.
   Període de tramitació: juliol-setembre.
    
  • Beques per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català. Beques dirigides a estudiants de màster i predoctorals perquè contribueixin a la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixin també al procés de millora de l'aprenentatge dels estudiants universitaris, tant en temes d'atenció propera a l'estudiant com en l'elaboració de materials de suport a l'estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat.
   Període de tramitació: febrer.

  Préstecs

  • Préstec per al finançament de la matrícula. Aquest préstec cobreix el finançament del 100% de la matrícula dels estudis de grau, màster, postgrau o doctorat, amb un cost fix d'obertura i un tipus d'interès del 0%.
   Període de tramitació: fins a l'octubre per a matrícules anuals i de 1r semestre, i fins al març per a matrícules de 2n semestre.
    
  • Programa de préstecs universitaris de postgrau (PREPOST). Préstec per pagar la matrícula de doctorat, màster o postgrau universitari a una universitat catalana.
   Període de tramitació: al llarg de tot l'any.

  Premis

  Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent

  Premis dirigits a estudiants a partir del segon cicle d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

  Es premien els treballs de recerca que fomentin la creativitat científica i l'esperit de recerca.

  Dins d'aquests premis s'hi inclouen:
   
  • Premi Regino: reconeixement al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat, i el centre educatiu que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica.
  • Premi Ramon Faus i Esteve: al millor treball de recerca sobre el tema de la família.
  • Premi INEFC: al millor treball de recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l'esport.
  El premi consisteix en una dotació economica a l'estudiant (de 750 euros en la darrera convocatòria).
  Període de sol·licitud: de maig a setembre.

  Coneix totes les beques i ajudes a les que pots optar per al finançament dels teus estudis.