Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport - Beques i ajudes culturals

 • Existeixen beques per a la formació en un camp en concret, com per exemple la cultura.

  El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca beques per a la realització d'estudis en l'àmbit cultural, i d'aquesta forma, promoure el sector cultural.

  A més de les beques culturals, des del Ministeri es promouen també ajudes destinades a entitats no lucratives, professionals, indústries culturals per a la realització de diferents activitats i accions que ajudin a la conservació i promoció de la cultura.

  També es poden trobar premis a la literatura, la promoció de l'art, les arts escèniques, la música o les arts plàstiques. Aquests premis doten de reconeixement a aquelles accions relacionades amb l'àmbit cultural.

  En aquesta secció podràs trobar un resum de les beques culturals per a la formació.

  Beques culturals

  Existeixen tres tipus de beques per a la formació en l'àmbit cultural:

  Beques FromARTE de formació i especialització en matèries de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

  Aquestes beques estan destinades a titulats universitaris que vulguin realitzar una formació especialista en matèries artístiques, biblioteconomia i documentació, arxius, conservació i restauració, museologia i gestió cultural, mitjançant un programa d'activitats teòric pràctic en institucions culturals dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

  Per poder participar has d'estar en possessió d'una titulació universitària, o equivalent. L'especialització del títol varia en funció de l'especialització de la beca.

  El termini per a la sol·licitud de la beca és entre abril i maig, encara que és important verificar amb antelació el calendari per comprovar que no hi hagi canvis.

  Beques "CULTUREX" de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols a l'exterior.

  Aquestes beques estan destinades a joves en formació pràctica en gestió cultural en institucions culturals a l'exterior, en l'Ambaixada d'Espanya al Marroc i en la Representació Permanent d'Espanya davant la UNESCO.

  Per poder participar, has d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau o equivalent, a més d'una titulació de postgrau, preferentment en àrees afins a la gestió cultural. A més, hauràs d'acreditar un nivell mínim d'idioma que varia en funció de la institució triada.

  El termini per a la sol·licitud de la beca és entre maig i juny, tot que és important verificar amb antelació el calendari per comprovar que no hi hagi canvis.

  Beques Ministeri d'Educació, Cultura i Esport/Fulbright.

  Aquestes beques estan destinades a titulats superiors per a l'ampliació dels seus estudis artístics o de gestió cultural en universitats i centres als Estats Units d'Amèrica.

  A més de la titulació universitària, és necessari tenir una carta d'accés o invitació d'un centre nord-americà per realitzar un programa d'acord amb la memòria d'estudis presentada amb caràcter previ a la concessió de la beca.

  La presentació de les sol·licituds es realitza entre març i abril, encara que has de verificar amb temps les dates per verificar que no s'hagi produït cap canvi. A més de les dates, és important que compleixis els requisits per poder optar a aquestes beques.

  Consulta els requisits de les convocatòries anteriors per verificar que compleixes amb els requisits per poder optar a aquestes beques. A més de complir amb el termini de presentació de la sol·licitud i els documents, complir amb els requisits és un aspecte imprescindible perquè et puguin concedir la beca.

  Informa't sobre els consells per sol·licitar una beca i totes les beques que existeixen.