Orientació Acadèmica

Beques, ajuts, subvencions i premis - Beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport - Beques i ajudes per a estudiants

 • Existeixen diferents beques per estudiar, et recomanem que coneguis totes les beques i ajudes a les quals pots optar, a continuació et presentem un resum d'aquelles que et permetran seguir amb la formació, o la dels teus.

  A continuació pots trobar el resum de les beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per estudiar educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, ensenyaments d'idiomes, ensenyaments universitaris o realitzar pràctiques professionals.

  Els passos i indicacions generals, estan al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Comprova les dates amb antelació, ja que estan subjectes a canvis anuals.

  Tingues en compte que des de la Generalitat de Catalunya també es promouen les ajudes econòmiques en aquesta etapa, i les convocatòries es publiquen al web oficial de cada depertament. Informa't de si són acumulatives amb les del Ministeri, o d'altra banda, només es pot sol·licitar una de les prestacions.

  Educació infantil

  En l'etapa d'educació infantil existeixen diferents ajudes per cobrir les opcions d'aprenentatge i necessitats bàsiques pròpies dels infants de 0 a 6 anys. Actualment, estan centrades en les necessitats específiques per a suport educatiu, o a adquirir els llibres de text i el material didàctic i informàtic, i en aquelles beques de menjador i de transport escolar.

  Les ajudes que ofereix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, es tramiten durant els mesos d'agost a setembre, per la qual cosa sempre és preferible començar a explorar les ajudes alguns mesos abans, i conèixer què és necessari tramitar i revisar les bases de la convocatòria.

  Educació primària

  L'educació primària és una etapa d'escolarització obligatòria, amb alumnat de 6 a 12 anys.

  Les ajudes i beques que ofereixen el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es centren en el suport a les necessitats específiques per a suport educatiu, adquirir els llibres de text i el material didàctic i informàtic (a Espanya o en centres docents que estan fora del país), ajudes pel servei de menjador escolar i pel transport escolar i compensació de les despeses d'escolarització en Comunitats Autònomes amb llengua cooficial.

  En el cas de les necessitats específiques per a suport educatiu, material escolar i informàtic, menjador i transport escolar, la sol·licitud és d'agost a setembre, per la qual cosa la previsió de revisar les convocatòries has de fer-la mesos abans al període de matriculació al centre educatiu. 

  La compensació de les despeses d'escolarització pel que fa a la llengua cooficial, és de tipus permanent, és a dir, que el termini de sol·licitud està sempre disponible per poder sol·licitar-la si es compleixen els requisits establerts en els Estatuts d'Autonomia de les Comunitats.

  Comprova que pots tenir més d'una prestació alhora, o per contra, que només en pots sol·licitar una d'elles, si no són acumulatives. Valora la que pugui ser-te de més suport.
   

  Educació Secundària Obligatòria

  L'ESO és l'última etapa obligatòria del sistema educatiu, amb alumnat de 12 a 16 anys.

  Les ajudes i beques que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ofereix per a aquesta etapa, són centrades en les necessitats específiques per a suport educatiu, llibres de text i material didàctic i informàtic (alumnat de centres educatius a Espanya, o bé, fora del territori), ajudes pel servei de menjador escolar i pel transport escolar, i la compensació de les despeses d'escolarització en Comunitats Autònomes amb llengua cooficial.

  Les ajudes per a necessitats específiques de suport educatiu, llibres de text i/o material didàctic i informàtic, menjador i transport escolar, pots sol·licitar-les durant els mesos d'agost i setembre, a la web oficial del Ministeri d'Educació. Descobreix més sobre la convocatòria, i aquells aspectes a tenir en compte per començar a tramitar la prestació.

  A més, pots optar als Campus d'Aprofundiment Científic per alumnes que cursen quart curs de l'ESO. El campus fomenta i potencia les teves capacitats relacionades amb les ciències. 

  Et demanaran una nota mitjana marcada a les bases de la convocatòria, a més d'estar estudiant les assignatures de matemàtiques, física i química, i biologia i geologia en el curs escolar vigent. El centre ha d'ajudar-te amb la tramitació, ja que és necessari que completin un certificat amb les teves notes. 

  El període de sol·licitud per accedir al Campus d'Aprofundiment Científic és durant el mes de maig, tot i que és recomanable que revisis les dates de la convocatòria amb certa antelació, ja que estan subjectes a canvis anuals. A la web del Ministeri d'Educació podràs descarregar-te el certificat de notes, i valorar els requisits per presentar-te a la convocatòria.

  Batxillerat

  El batxillerat és ensenyament postobligatori, i s'accedeix una vegada tinguis aprovada l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

  El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ofereix beques i ajudes per estudiar el batxillerat, concretament, ajudes per l'estudi, i necessitats específiques de suport educatiu.

  S'ofereixen també ajudes Erasmus.es, finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el marc del Programa Erasmus+, programa de mobilitat de la Unió Europea per estudiar una part del batxillerat o realitzar pràctiques a l'estranger.

  El període per sol·licitar les beques, és d'agost a setembre, encara que recomanem revisar les dates de la convocatòria amb antelació, ja que estan subjectes a canvis. En el cas del programa Erasmus.es, la sol·licitud es realitza entre abril i maig.
   

  Formació professional

  La formació professional és una etapa postobligatòria, que engloba els cicles formatius de grau mitjà i el cicles formatius de grau superior.

  Les ajudes, en aquest cas, són per proveir les necessitats econòmiques d'estudi, i per a les necessitats específiques de suport educatiu.

  Existeixen també ajudes per participar al programa Erasmus.es, programa de mobilitat per realitzar pràctiques a l'estranger.

  El període se sol·licitud és entre agost i setembre per a les ajudes d'estudi i de necessitats específiques de suport educatiu, i entre abril i maig per al programa Erasmus.es, encara que has de revisar amb antelació les dates de la convocatòria i els requisits per si hi ha algun canvi.

  Ensenyaments artístics


  Els ensenyaments artístics són estudis postobligatoris. Dins d'aquests estudis hi ha els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, i també, els ensenyaments artístics de música i dansa, i els ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals i d'art dramàtic.

  Les ajudes que existeixen per a aquests estudis són per cobrir les despeses econòmiques derivades d'aquests estudis, i per a les necessitats específiques de suport educatiu.

  Per a aquest nivell educatiu existeixen també les ajudes Erasmus.es, finançades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el marc del Programa Erasmus+, programa de mobilitat per realitzar part d'uns estudis o pràctiques a l'estranger.

  El període de sol·licitud de les beques per a despeses econòmiques i necessitats específiques de suport educatiu és entre agost i setembre, per al programa Erasmus.es, les dates són entre abril i maig. És important que revisis el calendari amb antelació per verificar que no hi hagi canvis.

  Ensenyaments esportius

  Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris, dins d'aquests estudis es troben els cicles formatius de grau mitjà i superior esportius.

  Les ajudes per a aquests estudis són per cobrir les despeses econòmiques derivades dels estudis, i per a la participació el programa Erasmus.es, programa de mobilitat per realitzar part d'uns estudis o pràctiques a l'estranger.

  El període de sol·licitud és d'entre agost i setembre per a les despeses econòmiques, i entre abril i maig per al programa Erasmus.es. És important que verifiquis amb antelació el calendari per assegurar-te que no hi hagi canvis.
   

  Ensenyament d'idiomes

  Cada vegada és més important, no solament aprendre idiomes a les aules ordinàries, sinó també partir d'experiències en les quals puguis aplicar els teus coneixements sobre la llengua a la qual tens especial interès.

  El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, proposen beques i ajudes per fomentar l'aprenentatge d'idiomes, ja sigui a través de Programes d'Immersió lingüística, com a cursos d'immersió en llengua anglesa, i immersió en llengua anglesa per a aquells titulats de màster en docència.

  Trobaràs també Programes d'Immersió lingüística a colònies d'estiu. Són activitats lúdiques per a l'alumnat de primer i segon de l'ESO, que fomenten l'aprenentatge de l'idioma en un entorn més experimental. Entre els requisits, es té en compte, la nota mitjana i la nota d'anglès.

  Pots sol·licitar la participació als programes d'immersió, durant els mesos de març i abril, tot i que et recomanem que revisis les dates de les convocatòries, ja que estan subjectes a canvis anuals.
   

  Ensenyaments universitaris

  En els estudis universitaris, la beca de caràcter general i de mobilitat, és la prestació que et permet pagar els estudis, incloure les despeses de llibres i/o materials, així com, cobrir les distàncies i recorregut per arribar a la universitat (amb o sense transport). Una vegada especificades, no només les dades personals, sinó també acadèmiques, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, assigna la prestació que s'adequa millor a les teves necessitats.

  Recorda que en la matrícula universitària, hauràs d'especificar que estàs en tràmits de beca, ja que triguen uns mesos a enviar-te si la teva sol·licitud ha estat acceptada.

  El període de sol·licitud de la beca és de juliol a setembre (subjecta a canvis de dates), per la qual cosa et recomanem que comencis a informar-te de la convocatòria durant la prematriculació universitària. Mira amb temps què és el que et permet obtenir, i quins són els avantatges de matricular-te a un determinat nombre d'assignatures.

  D'altra banda, el Ministeri també ofereix les beques de col·laboració, que són compatibles amb la beca general i de mobilitat, i la beca Erasmus.es dins del programa Erasmus+ que fomenta la mobilitat interanacional per a realitzar part dels estudis o pràctiques a l'estranger.

  Per assignar-te la beca, es tindran en compte aspectes acadèmics (nota mitjana, els crèdits cursats, i la titulació oficial) i, posteriorment, valoren que ets el candidat per ser becari. Tingues en compte que si no són estudis oficials, l'opció a beca no és possible.

  Practiques formatives en empreses i organismes

  Existeixen beques per realitzar pràctiques formatives en empreses o altres organismes. Aquestes pràctiques et permeten una primera aproximació al món labora, i tenir una experiència laboral. Aquestes beques es convoquen per a diferents nivells educatius.

  Les beques que existeixen d'aquesta temàtica són les beques de formació en diferents camps educatius desenvolupats per unitats dependents del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, beques del Programa Argo per realitzar pràctiques formatives en empreses a Europa, Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania per a titulats universitaris, i el Programa Faro, ajudes per a la mobilitat d'estudiants d'universitats espanyoles mitjançant pràctiques formatives en empreses d'Europa, Estats Units, Canadà, Àsia i Oceania.

  Per accedir al Programa Argo o al Programa Faro, el calendari de sol·licitud està obert de forma permanent. Per a les beques de formació, les dates de sol·licitud són entre febrer i març. Tingues en compte que les dates poden variar, per això és important que estiguis sempre atent dels calendaris de sol·licitud.

  Coneix totes les opcions de formació del sistema educatiu vigent i totes les possibilitats de beques i ajudes que tens.