Orientació Acadèmica

Què són els cursos gratuïts o subvencionats i qui hi pot accedir?

Els cursos gratuïts o subvencionats són una gran oportunitat formativa si no disposes dels recursos econòmics suficients per a realitzar un altre tipus de formació o, si vols conèixer millor un àmbit en concret abans de decidir invertir en aquest tipus de formació.

Aquest tipus de cursos no et suposen cap cost o el cost és molt reduït respecte al cost real del curs.

Els cursos poden ser gratuïts per diversos motius.
  • Al darrera d'aquest hi ha un organisme, una persona o una entitat que cobreix l'import.
  • El centre ofereix la possibilitat de que alguns col·lectius es beneficiïn d'aquests estudis sense cost.
  • L'empresa on treballa la persona assumeix el cost de la formació, etc.

Dins d'aquesta categoria de cursos existeixen molts tipus de cursos, tot i que podem diferenciar dos formats principals:
 
  • Cursos d'autoaprenentatge, realitzes el curs de forma totalment autònoma, sense el seguiment ni assessorament del centre o entitat responsable del curs.
     
  • Cursos que es realitzen amb un seguiment per part del centre o organisme que imparteix el curs.
Com que els tipus de cursos poden ser molt diferents, els certificats que obtindràs també ho són, alguns cursos permeten l'obtenció d'un títol oficial o homologat, en canvi, en d'altres s'obté un certificat propi del centre que imparteix la formació o inclús, en alguns cursos no s'expedeix cap tipus de reconeixement conforme s'ha realitzat aquesta formació.

És molt important conèixer bé el curs que vols realitzar, les seves característiques, el temari, el grau de dedicació o la titulació al finalitzar abans de prendre la decisió. Amb tota aquesta informació en mà podràs garantir el bon aprofitament de la formació.

Coneix tots els tipus de cursos gratuïts: MOOC, Formació Professional per a l'Ocupació, Formació Contínua Bonificada i Tutorials, compara'ls bé per poder escollir bé el millor curs per a tu.