Orientació Acadèmica

Màsters i postgraus - Aspectes generals de la formació de postgrau

 • Com a formació de postgrau entenem tots aquells estudis posteriors als universitaris de grau o equivalent (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria o arquitectura). Aquesta formació s'organitza amb els màsters, els postgraus i els estudis de doctorat.

  Amb l'entrada en vigor de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) trobem per primera vegada estudis de màster amb reconeixement oficial. Els màsters oficials poden ser de dos tipus: els que tenen com a objectiu oferir una especialització professional, o bé, els que permeten iniciar-se en l'activitat investigadora.

  A part dels màsters oficials, també hi ha una àmplia oferta de màsters que no són oficials i d'estudis de postgrau.
  Estructura de la formació de màsters i postgraus

  Per accedir als estudis de màster i postgrau cal haver cursat prèviament uns estudis universitaris de grau o equivalent, o bé, acreditar experiència professional relacionada amb l'àmbit d'estudi. Les universitats i centres de postgrau són els que estableixen els requisits d'accés, per això, és molt important que coneguis les condicions per optar a una plaça de màster o postgrau abans de presentar la teva sol·licitud.

  L'actual conjuntura social i econòmica ha provocat transformacions en el mercat de treball, en el qual els acabats de titular i els professionals opten per l'especialització formativa a través de l'ensenyament de postgrau com a element diferenciador del currículum. A més, s'incorpora com a demandant d'aquest tipus de formació el professional en actiu que vol consolidar i millorar la seva ocupació i el professional en recerca de feina que necessita una especialització cada vegada més demandada per les empreses.

  Els responsables de selecció, formació i/o recursos humans de les empreses, professorat i orientadors són els prescriptors de la formació de tercer grau, valorant els títols de màster segons programes, professorat i acreditacions oficials.

  Hi ha màsters obligatoris?

  En general, cursar un màster és una decisió personal, però en alguns casos, la formació de màster es converteix en una formació obligatòria per a poder exercir una professió.

  Algunes professions regulades requereixen que, a banda de la titulació de grau que condueix a la professió, tinguis un títol de màster oficial que habilita per poder-la exercir. En el següent requadre es pot veure el llistat de professions regulades i el màster que cal realitzar:
   
  PROFESSIÓ REGULADA MÀSTER NECESSARI
  Professor/a d'educació secundària, batxillerat i escoles d'idiomes Màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes
  Advocat/ada Màster en Advocacia
  Arquitecte Màster en Arquitectura
  Capità de la marina mercant Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
  Cap de màquines de la marina mercant Màster en Enginyeria Marina
  Enginyer/a industrial Màster en Enginyeria industrial
  Enginyer/a aeronàutic Màster en Enginyeria aeronàutica
  Enginyer/a de camins, canals i ports Màster en Enginyeria de camins, canals i ports
  Enginyer/a forestal Màster en Enginyeria Forestal
  Enginyer/a naval i oceànic/a Màster en Enginyeria Naval i Oceànica
  Enginyer/a de telecomunicacions Màster en Enginyeria de telecomunicació
  Enginyer/a de mines Màster en Enginyeria de Mines
  Enginyer/a agrònom/a Màster en Enginyeria Agrònoma
  Psicòleg/loga general sanitari Màster en Psicologia General Sanitària
   

  És obligatori cursar un màster després d'un grau?

Cursos relacionats