Orientació Acadèmica

Què fer després de la Formació Professional de primer grau (FP-I) o de segon grau (FP-II)?

Opcions formatives després de la formació professional de 1r grau (FP-1):

Abans d'explorar aquestes opcions, és important que coneguis que la Formació Professional de 1r Grau equival, a efectes acadèmics, al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. De totes maneres, a efectes professionals, és equivalent a la titulació que s'obté en cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Així, les opcions formatives possibles després de la Formació professional de 1r Grau són:
Opcions formatives després de la formació professional de 2n grau (FP-2):

El títol de Formació Professional de 2n Grau és equivalent, a efectes acadèmics i professionals, al títol de Tècnic Superior que s'obté en cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior.