3Ds Max & Vray

Curs
Presencial
60 hores
580 €

Descripció

3Ds Max Design és un software de disseny que comprèn modelat, generació d'escenes i animacions de manera fotorrealista. Utilitza modelat poligonal per la generació de volums obtenint formes d'alta complexitat.
La integració del motor de render V-Ray permet crear, aplicar i ajustar la il·luminació i els materials de forma precisa, amb el que aconseguirem dotar de realisme les nostres presentacions de projectes. Les opcions de configuració de V-Ray aconsegueixen elevar exponencialment la qualitat del resultat final, oferint ajustaments precisos que simulen opcions reals.
L'usuari, independentment del seu nivell d'habilitat tècnica, pot realitzar treballs creatius i originals, aproximant el model a la realitat. L'objectiu del curs es garantir l'aprenentatge del programa, com les tècniques de treball més habituals en les empreses mitjançant l'elaboració de diferents casos pràctics.

Temari

 • Disseny 3D: introducció a la interfície de 3Ds Max.
 • Manipulació d'objectes i transformacions bàsiques: còpies, matrius, alineacions…
 • Realització dels primers objectes 3D: Primitives estàndards i esteses.
 • Compound objects: treballar amb booleanes, dispersions i trajectes. 
 • Creació d'objectes de línia i objectes de malla: opcions d'edició i modificació.
 • Aplicar modificadors per alterar la geometria o les propietats dels objectes 3D.
 • Elements arquitectònics: inserir finestres, portes, escales, vegetació... 
 • Importació i exportació d'arxius amb diferent format. Creació de vincles entre programes.
 • Introducció a V-Ray: implantació i quadre de configuració.
 • Teoria de càmeres: introducció de càmeres a l'escena i les seves propietats físiques reals.
 • Il·luminació artificial per interiors i ambiental per exteriors. Ajustaments lumínics i d'exposició.
 • Generació de materials fotorrealistes. Mapejat i texturitzat en diversos objectes i formes.
 • Introducció a l'animació arquitectònica: moviments, girs, translacions, recorreguts…
 • Renderitzat final.

Destinataris

Està orientat a professionals del sector de l'Arquitectura, Disseny d'Interiors, Disseny de Producte i Planificadors de territori, així com dissenyadors d'altres àmbits o Enginyers, que vulguin realitzar presentacions estètiques de productes finals.

Requisits

És imprescindible tenir coneixements bàsics d'informàtica i de dibuix tècnic.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al nombre total de sessions.

Durada

Convocatòries: - Edició matins - Inici: 18/11/2016 Fi: 22/12/2016

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre

Preu

580 €
Descompte per a estudiants o persones en situació d'atur. Preu amb descompte: 290 euros.

Borsa de treball

La Fundació CIM disposa d'una Borsa de Treball on es poden inscriure els estudiants dels cursos que així ho desitgen.

Professorat

Els cursos són impartits per personal de la pròpia fundació, amb una àmplia experiència en l'ús dels programes, tant a nivell formatiu com en l'ús d'aquests en projectes d'enginyeria.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari

Horaris segons edició: - Edició matins: Dll a Dv de 11 a 14
3Ds Max & Vray
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Cursos més populars
X