Rambla Instituto

Accés a formació grau superior

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.080 €

Descripció

El nostre Sistema d'Ensenyament s'emmarca en el Reial Decret 942/2003 per desenvolupar tots els coneixements en cada àrea amb qualitat professional regulats segons el Reial Decret 1147/2011, pel qual cada títol de formació professional pot obtenir-se mitjançant proves lliures convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o l'estament pertinent de cada comunitat autònoma.

Temari del curs

El contingut de les proves d'accés s'adequarà al currículum vigent del Batxillerat. La prova d'accés als cicles formatius de grau superior consta de dues parts:
  • Part comuna: que es correspon amb els continguts de Llengua i Literatura, Matemàtiques, Llengua estrangera i llengües oficials de les comunitats autònomes.
  • Part específica: que valorarà els coneixements en el camp professional del cicle a què es vulgui accedir.

Cada comunitat autònoma té una normativa pròpia sobre aquest tema, pel que pot patir variacions que assenyala anteriorment. No han de fer la part específica de la prova d'accés quan es compleixi alguna de les següents condicions:
Haver superat un Cicle Formatiu de grau mitjà.
Acreditar una experiència professional d'un any en el camp dels estudis que es vulguin cursar.
Les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de Formació Professional tenen com a finalitat verificar que les persones aspirants posseeixen la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.
Veure més

Requisits


  • Tenir com a mínim 19 anys complerts l'any de realització de la prova.

    Tenir 18 anys si acredites un títol de tècnic relacionat amb els estudis que vulguis cursar.Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Accés a formació grau superior

Accés a formació grau superior