Rambla Instituto

Accés formació majors de 45 anys

Rambla Instituto

Curs
Presencial
  • Barcelona
1.080 €

Descripció

Curs d'Accés formació majors de 45 anys

Temari del curs

1. Fase General:

Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d'expressió escrita. Té, normalment, tres exercicis:
  •     Comentari de text
  •     llengua castellana
  •     Llengua estrangera (solen donar opció entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès)
  •     Llengua pròpia de la comunitat autònoma (en cas d'haver-la).

2. Fase específica:

Té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculades a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau. En aquesta fase hi ha tres exercicis corresponents a tres matèries, dues obligatòries i una optativa. Les opcions establertes depenen de cada universitat. Però sempre hi ha d'haver una opció de Ciències I una altra d'Humanitats. Les assignatures de les que et s'avaluaran en cada opció, poden variar en funció de la universitat en què desitgis fer les proves.
Veure més

Requisits

Tot aquell que vulgui accedir a una titulació universitària i que tingui més de 45 anys, complits abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en què se celebri la prova.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Accés formació majors de 45 anys

Accés formació majors de 45 anys