Curs d'Access 2010. Consultes i introducció a SQL

Curs
Presencial
12 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs està plantejat per a aquells usuaris que ja té coneixements d'Access i que treballen habitualment amb bases de dades, i vulguin aprendre a extreure dades de la base de dades utilitzant consultes d'Access, i també començar a conèixer el llenguatge SQL (Structured Query Languaje ) per poder crear consultes de bases de dades relacionals

 

Temari

1.CONSULTAS DE SELECCIÓ

2.CONSULTAS DE REFERÈNCIES CREUADES

3.AGRUPACIÓN I TOTALS EN CONSULTES

4.Ús DE PARÀMETRES A LES CONSULTES

5.CONSULTAS AMB CAMPS CALCULATS

6.USO DEL GENERADOR D'EXPRESSIONS A LES CONSULTES

7. CONSULTES D'ACCIÓ
7.1 Creació de taula
7.2 Dades annexats
7.3 Eliminació
7.4 Actualització
7.5 Propietats de les consultes

8. INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE SQL
8.1 Ordres
8.2 Clàusules
8.3 Operadors
8.4 Funcions d'agregat

9. CONSULTES DE SELECCIÓ
9.1 La instrucció SELECT
9.2 Filtrat i ordenació dels resultats

10. CONSULTES D'ACCIÓ
10.1 Introducció
10.2 Consulta de dades annexades: INSERT INTO
10.3 Consulta d'actualització: UPDATE
10.4 Consulta d'eliminació: DELETE
 

Destinataris

Usuaris que vulguin aprendre a crear consultes, tant usant les pròpies opcions d'Access, com usant el llenguatge SQL.
 

Requisits

S'han de tenir coneixements d'Access, creació i gestió de taules i de relacions entre taules. 

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar el curs, els alumnes sabran:

     Crear consultes d'Access
     Conèixer les ordres essencials del llenguatge SQL

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Comptem amb un equip d'instructors altament qualificats que combinen l'activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el camp de les TIC. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.
Curs d'Access 2010. Consultes i introducció a SQL
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X