Curs d'Access 2010 VBA. L' esencial_

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Des de la seva aparició en Excel 5, Visual Basic for Applications (VBA) s'ha convertit en el llenguatge de programació de macros de les aplicacions de Microsoft Office. El present curs està plantejat per dotar els alumnes dels conceptes bàsics del llenguatge per començar a escriure els seus propis procediments de macro.

 

Temari

1. LES MACROS A ACCESS

2. L'EDITOR DE VBA
2.1 Components de l'editor
2.2 Depuració del codi

3. ELEMENTS DEL LLENGUATGE VBA
3.1 Sintaxi de VBA
3.2 Variables i tipus de dades
3.3 Constants
3.4 Ús de funcions VBA

4. ELS OBJECTES EN ACCESS
4.1 Introducció a la programació orientada a objectes
4.2 Objectes, col·leccions, propietats i mètodes
4.3 La jerarquia d'objectes d'Access
4.4 Ús del Examinador d'Objectes i de l'ajuda en línia
4.5 Objectes i col·leccions bàsiques

5. PROGRAMACIÓ DE PROCEDIMENTS
5.1 Disseny del programa
5.2 Àmbit i durada de les variables i procediments
5.3 Procediments Sub i procediments Function
5.4 Programació en formularis i informes
5.5 Esdeveniments

6. CONTROL DEL FLUX DEL PROGRAMA
6.1 Sentències condicionals
6.2 Bucles
6.3 Instrucció Select Case

7. GESTIÓ BÀSICA DE DADES EN VBA

Destinataris

Usuaris avançats d'Access 2010 que vulguin començar a programar mitjançant VBA.
 

Requisits

S'han de tenir coneixements avançats d'Access 2010. És aconsellable haver realitzat prèviament la resta de cursos d'Access 2010.


 

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

En finalitzar el curs, els alumnes sabran:

     Entendre i treballar amb la jerarquia d'objectes
     Crear procediments Sub
     Treballar amb els principals tipus d'objectes
     Programació per personalitzar formularis i informes
     Utilitzar les eines de depuració de codi
     Controlar el flux del programa
     Introducció a la gestió de dades amb VBA

Preu

Consulteu el preu
a consultar

Professorat

Comptem amb un equip d'instructors altament qualificats que combinen l'activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el camp de les TIC. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.
Curs d'Access 2010 VBA. L' esencial_
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X