Curs d'actualització laboral i de seguretat social 2015

Descripció

L'objectiu d'aquest curs d'actualització laboral i de seguretat social de 2015, és donar a conèixer totes les novetats que s'han Produït en l'ordre social al llarg del 2015 o en els últims mesos del 2014. Es pretén mantenir actualitzat al professional del món laboral de les extenses variacions que s'estan produïnt en el dret laboral i de la Seguretat Social de manera contínua.

Novetats Com:
  • Salaris de tramitació, SMI.
  • Novetats a ETT i agències de Colocació.
  • Revalorització de pensions.
  • Bonificacions i reduccions vigents en matèria de contractació,
  • Nova Llei de liquidació i ingressos de quotes.
  • Darreres Resolucions jurisprudencials en matèria laboral i de seguretat social.

Temari

Tema 1. Dret Laboral.
Tema 2. Seguretat Social: Pensions, incapacitat temporal i atur.
Tema 3. Seguretat Social: Cotització i nova Llei de liquidació i ingressos indeguts.
Tema 4. Seguretat Social: prestacions, bonificacions, reduccions i altres qüestions de seguretat social.
Tema 5. Inspecció de Treball, procediment sancionador, variacions en matèria de estrangeria. S'inclouen  proves d'autoavaluació i última prova.

Competències per a les quals et prepara el curs

Continguts formatius en PROVIEW: Amb els nostres cursos l'alumne rebrà accés a l'aplicació Proview, on es troben els materials teòrics del curs en format e-book.

Durada

Convocatòries obertes A partir del 16 juny 2015

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu d'aprofitament del curs.

Promocions

Servei de tutoria
Gestionem la teva bonificació amb la Fundació Tripartita · Accés als materials teòrics del curs en format ebook · Nous continguts multimèdia i interactius més i en format vídeo.

Bonificació:
Recorda que pots bonificar aquests cursos, segons estableix el reial decret 395/2007, de 23 de març, el reial decret llei 4/2015 de 22 de març, de 23 de març, i l'ordre TAS / 2307/2007, de 27 de juliol. Si vols bonificar el teu curs, envia'ns la petició almenys set dies abans de l'inici de aquesta acció formativa

Professorat

Autor: Mario Gil Villanueva Inspector de Treball i Seguretat Social
Campus i seus: THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA
THOMSON REUTERS ARANZADI - Barcelona
Provenza, 398 Barcelona
Cursos més populars
X