Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques

Grau
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques com a objectiu facilitar l'actualització i formació permanent dels antics diplomats universitaris en Turisme així com els TEAT / DEAT amb prova de grau o revàlida aprovada. Un cop superat el curs d'adaptació, s'obtindrà el títol oficial universitari de Graduat / a en Empreses i Activitats Turístiques, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Temari

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques per als que estiguin en possessió de Titulació de DEAT-TEAT (amb prova de grau / revàlida aprovada) i per als Diplomats en Turisme.
Els que estiguin en possessió d'algun dels títols indicats anteriorment tindran un reconeixement automàtic de 180 ECTS del Grau en base a la seva titulació. Per a l'obtenció del títol de Grau de la UDIMA hauran de realitzar un curs d'adaptació de 60 ECTS, el contingut és el següent:
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Gestió d'Esdeveniments
Aplicació de les TICs en Turisme
Mètodes de Recerca en Turisme
Polítiques Turístiques
Anàlisi de l'Impacte Ambiental de l'Activitat Turística: Reptes i Estratègies
Creació de Productes Turístics
Sistemes de Comercialització, Distribució i Comunicació
Treball Fi de Grau

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica. Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats d'allotjament. Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats de restauració. Conèixer els procediments operatius de les empreses i activitats d'intermediació. Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic. Treballar en mitjans socioculturals diferents vinculats a l'entorn turístic. Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques. Tenir una marcada orientació de servei al client. Reconèixer els principals agents turístics. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques ...

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:
• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.
• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.
• Accés des d'un Títol de Formació Professional.
• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.
• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.
• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.
• Accés per estudis estrangers no universitaris.
• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: A consultar.

Perspectives laborals

Empreses d'allotjament: establiments hotelers, cadenes hoteleres, allotjaments rurals, apartaments turístics, càmpings, etc. Planificació i gestió de destinacions: institucions públiques, ens gestors de turisme, Convention Bureau, DMO (Destination Management Organization), etc. Productes i activitats turístiques: camps de golf, museus, parcs temàtics, etc. Intermediació: agències de viatges, operadors turístics, centrals de reserves, empreses de distribució on line, DMC (Destination Management Company), etc. Consultoria turística: consultoria de destinacions, consultoria empresarial, consultoria de planificació turística, etc. Organització d'esdeveniments i congressos: OPC (Organitzadors Professionals de Congressos) empreses d'incentius, empreses d'esdeveniments, etc. Transport turístic: transport aeri, transport marítim, transport ferroviari, empreses de transfer, etc. Empreses de restauració. Docència i investigació. Projectes emprenedors.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Professorat

Ana Belén Bastidas Manzano. Antonio Rodríguez Ruibal. Luis Juan y Seva Rodríguez. María Luisa Campanario Hernández. Olga Martínez Moure. Raquel García Revilla.
Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X