UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Grau
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques com a objectiu facilitar l'actualització i formació permanent dels antics diplomats universitaris en Turisme així com els TEAT / DEAT amb prova de grau o revàlida aprovada. Un cop superat el curs d'adaptació, s'obtindrà el títol oficial universitari de Graduat / a en Empreses i Activitats Turístiques, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Veure més

Temari del curs

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques per als que estiguin en possessió de Titulació de DEAT-TEAT (amb prova de grau / revàlida aprovada) i per als Diplomats en Turisme.
Els que estiguin en possessió d'algun dels títols indicats anteriorment tindran un reconeixement automàtic de 180 ECTS del Grau en base a la seva titulació. Per a l'obtenció del títol de Grau de la UDIMA hauran de realitzar un curs d'adaptació de 60 ECTS, el contingut és el següent:
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Gestió d'Esdeveniments
Aplicació de les TICs en Turisme
Mètodes de Recerca en Turisme
Polítiques Turístiques
Anàlisi de l'Impacte Ambiental de l'Activitat Turística: Reptes i Estratègies
Creació de Productes Turístics
Sistemes de Comercialització, Distribució i Comunicació
Treball Fi de Grau
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats d'allotjament.
Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats de restauració.
Conèixer els procediments operatius de les empreses i activitats d'intermediació.
Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
Treballar en mitjans socioculturals diferents vinculats a l'entorn turístic.
Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
Tenir una marcada orientació de servei al client.
Reconèixer els principals agents turístics.
Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació.
Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques ...

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:

• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.

• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.

• Accés des d'un Títol de Formació Professional.

• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.

• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.

• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.

• Accés per estudis estrangers no universitaris.

• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Veure més

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: 16 de febrer 2018.

Perspectives laborals

Empreses d'allotjament: establiments hotelers, cadenes hoteleres, allotjaments rurals, apartaments turístics, càmpings, etc.
Planificació i gestió de destinacions: institucions públiques, ens gestors de turisme, Convention Bureau, DMO (Destination Management Organization), etc.
Productes i activitats turístiques: camps de golf, museus, parcs temàtics, etc.
Intermediació: agències de viatges, operadors turístics, centrals de reserves, empreses de distribució on line, DMC (Destination Management Company), etc.
Consultoria turística: consultoria de destinacions, consultoria empresarial, consultoria de planificació turística, etc.
Organització d'esdeveniments i congressos: OPC (Organitzadors Professionals de Congressos) empreses d'incentius, empreses d'esdeveniments, etc.
Transport turístic: transport aeri, transport marítim, transport ferroviari, empreses de transfer, etc.
Empreses de restauració.
Docència i investigació.
Projectes emprenedors.

Preu

Preu per crèdit: 74,50 euros.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques