UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Grau
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques com a objectiu facilitar l'actualització i formació permanent dels antics diplomats universitaris en Turisme així com els TEAT / DEAT amb prova de grau o revàlida aprovada. Un cop superat el curs d'adaptació, s'obtindrà el títol oficial universitari de Graduat / a en Empreses i Activitats Turístiques, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Veure més

Temari del curs

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques per als que estiguin en possessió de Titulació de DEAT-TEAT (amb prova de grau / revàlida aprovada) i per als Diplomats en Turisme.
Els que estiguin en possessió d'algun dels títols indicats anteriorment tindran un reconeixement automàtic de 180 ECTS del Grau en base a la seva titulació. Per a l'obtenció del títol de Grau de la UDIMA hauran de realitzar un curs d'adaptació de 60 ECTS, el contingut és el següent:
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Gestió d'Esdeveniments
Aplicació de les TICs en Turisme
Mètodes de Recerca en Turisme
Polítiques Turístiques
Anàlisi de l'Impacte Ambiental de l'Activitat Turística: Reptes i Estratègies
Creació de Productes Turístics
Sistemes de Comercialització, Distribució i Comunicació
Treball Fi de Grau
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Comprendre els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats d'allotjament.
Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de les activitats de restauració.
Conèixer els procediments operatius de les empreses i activitats d'intermediació.
Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
Treballar en mitjans socioculturals diferents vinculats a l'entorn turístic.
Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
Tenir una marcada orientació de servei al client.
Reconèixer els principals agents turístics.
Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació.
Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques ...

Requisits

Podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), que compleixin alguna de les següents vies d'accés:

• Accés des del Batxillerat, COU i altres Títols de secundària del sistema educatiu espanyol.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 25 anys.

• Accés mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

• Accés des de la prova d'accés per a majors de 45 anys.

• Accés des d'un Títol de Formació Professional.

• Accés des d'un Títol universitari oficial corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

• Accés des d'un Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.

• Accés a través de l'acreditació d'estudis i títols professionals que donin accés a estudis universitaris espanyols, segons la legislació vigent.

• Accés per trasllat. Art 29 del RD 412/2014.

• Accés per estudis estrangers no universitaris.

• Accés des d'estudis estrangers universitaris.

Veure més

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent". El procés ensenyament-aprenentatge es desenvolupa a través de les Aules Virtuals de la Universitat.

Durada

Inici: A consultar.

Perspectives laborals

Empreses d'allotjament: establiments hotelers, cadenes hoteleres, allotjaments rurals, apartaments turístics, càmpings, etc.
Planificació i gestió de destinacions: institucions públiques, ens gestors de turisme, Convention Bureau, DMO (Destination Management Organization), etc.
Productes i activitats turístiques: camps de golf, museus, parcs temàtics, etc.
Intermediació: agències de viatges, operadors turístics, centrals de reserves, empreses de distribució on line, DMC (Destination Management Company), etc.
Consultoria turística: consultoria de destinacions, consultoria empresarial, consultoria de planificació turística, etc.
Organització d'esdeveniments i congressos: OPC (Organitzadors Professionals de Congressos) empreses d'incentius, empreses d'esdeveniments, etc.
Transport turístic: transport aeri, transport marítim, transport ferroviari, empreses de transfer, etc.
Empreses de restauració.
Docència i investigació.
Projectes emprenedors.

Estades a l'estranger


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Adaptació al Grau en Empreses i Activitats Turístiques