Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Infantil

Grau
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau dels Títols de Mestre Especialitat d'Infantil al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Infantil té l'objectiu de facilitar l'actualització i formació permanent dels mestres diplomats en Educació Infantil.
Aquest curs d'Adaptació al Grau ofereix als mestres diplomats en l'Especialitat d'Educació Infantil la possibilitat d'obtenir formació en camps determinats dins de l'exercici professional docent en l'etapa de 0 a 6, a través de les mencions qualificadores.
  • Menció en Llengua Anglesa
  • Menció en Pedagogia Terapèutica
  • Menció en Audició i Llenguatge
  • Menció en Tecnologia Educativa
L'alumne podrà obtenir diverses mencions cursant els crèdits associats a cadascuna d'elles.
En finalitzar el curs d'adaptació s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Infantil, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els estudiants podran obtenir una o diverses de les mencions (cursant els 30 crèdits optatius ECTS associats a la menció corresponent) o bé obtenir el títol sense menció cursant 30 crèdits optatius a la seva lliure elecció dels oferts.

Temari

Formació Bàsica: 16 crèdits ECTS
Obligatòries: Treball Fi de Grau 14 crèdits ECTS
Optatives: 30 crèdits ECTS

Total ECTS: 60

Primer semestre:
  • Tecnologies de la Informació i Gestió del Coneixement (6 crèdits ECTS).
  • Metodologia de Recerca en Educació (6 crèdits ECTS).
  • Optatives (18 crèdits ECTS).
Segon semestre:
  • Salut, Infància i Alimentació (4 crèdits ECTS).
  • Optatives (12 crèdits ECTS).
Treball de Fi de Grau (14 crèdits ECTS).

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. Capacitat per conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància. Capacitat per conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils i conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Capacitat per conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament, assumint que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.

Requisits

Aquest Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Infantil s'estableix amb la finalitat que els Diplomats com Mestres de l'Especialitat d'Educació Infantil puguin accedir al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Infantil adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Prova d'accés

Prova d'Anglès equivalent al nivell B1.

Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement. Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre. El sistema d'ensenyament de UDIMA està estretament vinculat a la Societat del Coneixement. Un sistema d'avaluació contínua i la utilització d'eines tecnològic-pedagògiques ens permeten desenvolupar una metodologia activa que ajuda als nostres estudiants a "aprendre fent".

Durada

Inici: A consultar.

Borsa de treball

Borsa de Treball i Emprenedors compta amb una web pròpia d'ocupació i pràctiques amb l'objectiu de posar a disposició de les entitats col·laboradores els professionals més ben preparats.

Professorat

Alba García Barrera, Ana María de las Heras Cuenca, Ana Moreno Núñez, Aurora Centellas Rodrigo, Carlos Emilio Segade Alonso...

Tipus d'avaluació

L'alumne de Grau disposa d'un total de 5 convocatòries i una de gràcia, per a la superació de cada assignatura. La matricula d'1 assignatura inclourà dos drets a examen, és a dir, 2 convocatòria
Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Infantil
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X