UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària per a Mestres Especialistes

UDIMA-Universitat a Distància de Madrid

Curs
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits

Descripció

El Curs d'Adaptació al Grau dels Títols de Mestre Especialitat d'Audició i Llenguatge, Mestre Especialitat d'Educació Especial i Mestre Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès) al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària té l'objectiu de facilitar l'actualització i formació permanent dels Mestres Diplomats.

En finalitzar el curs d'adaptació s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària, vàlid en tot l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb la menció corresponent a l'especialitat de la diplomatura mitjançant la qual s'accedeix al curs: • Mestre Diplomat en l'Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès): s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa

 • Mestre Diplomat en l'Especialitat d'Educació Especial: s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Pedagogia Terapèutica.

 • Mestre Diplomat en l'Especialitat d'Audició i Llenguatge: s'obté el títol de Grau en Magisteri d'Educació Primària amb Menció en Audició i Llenguatge.Un cop cursats els 60 crèdits ECTS que componen el Curs d'Adaptació l'alumne podrà obtenir altres mencions cursant els crèdits associats a cadascuna d'elles: • Menció en Llengua Anglesa

 • Menció en Pedagogia Terapèutica

 • Menció en Audició i Llenguatge

 • Menció en Tecnologia EducativaVeure més

Temari del curs

Formació Bàsica: 6 crèdits ECTS.
Obligatòries: 40 crèdits ECTS.
Treball Fi de Grau: 14 crèdits ECTS.

Total crèdits ECTS: 60

Primer semestre:
 • Tecnologies de la Informació i Gestió del Coneixement (6 crèdits ECTS).
 • Metodologia de Recerca en Educació (6 crèdits ECTS).
 • Literatura Infantil i Juvenil (6 crèdits ECTS).
 • Didàctica de les Ciències Experimentals (6 crèdits ECTS).
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura (6 crèdits ECTS).
Segon semestre:
 • Didàctica de les Matemàtiques (6 crèdits ECTS).
 • Educació en Valors (4 crèdits ECTS).
 • Didàctica de les Ciències Socials (6 crèdits ECTS).
 • Treball de Fi de Grau (14 crèdits ECTS).

Competències per a les que et prepara el curs


Capacitat per conèixer i desenvolupar les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.

Capacitat per dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.

Capacitat per abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües; fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.

Capacitat per fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes, estimulant i valorant l'esforç, la constància i la disciplina personal dels estudiants.

Destinataris


 • Mestres Diplomats en l'Especialitat d'Audició i Llenguatge.

 • Mestres Diplomats en l'Especialitat d'Educació Especial.

 • Mestres Diplomats en l'Especialitat de Llengua Estrangera (Anglès).Requisits

Aquest Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària s'estableix amb la finalitat que els Diplomats com Mestres de les especialitats d'audició i llenguatge, educació especial i Llengua Estrangera (Anglès) puguin accedir al títol de Graduat en Magisteri d'Educació Primària adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior.


Metodologia

La metodologia de l'UDIMA es basa en un sistema d'ensenyament a distància dins el marc de l'Espai Educatiu Superior Europeu i la utilització de les Tecnologies de la Informació per a la transmissió del coneixement.

Les bases pedagògiques en què es fonamenta la nostra Universitat són la formació a distància d'última generació o e-learning, la concepció de la seva oferta formativa adaptada a la realitat social i laboral, l'aprenentatge basat en competències i la motivació per aprendre.

Tipus d'avaluació

L'alumne de Grau disposa d'un total de 5 convocatòries i una de gràcia, per a la superació de cada assignatura. La matricula d'1 assignatura inclourà dos drets a examen, és a dir, 2 convocatòries

Durada

Inici: 16 de febrer 2018.

Objetius

L'objectiu principal del pla d'estudis d'aquest Curs d'Adaptació al Grau és contribuir a l'actualització de la formació dels mestres diplomats. L'aplicació de les TIC a l'educació i de línies pedagògiques innovadores fruit de la recerca en educació fan necessària l'actualització dels coneixements didàctics dels diplomats i la formació dels mestres en recerca i innovació.

Preu

El preu per crèdit és de 74,50 euros / crèdit.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària per a Mestres Especialistes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Adaptació al Grau en Magisteri d'Educació Primària per a Mestres Especialistes