u d'Administració i Direcció d'Empreses

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar en la direcció general o estratègica de l'activitat empresarial, de la direcció financera, de la direcció comercial i de la producció, i dels recursos humans.
Formar professionals amb una visió completa de totes les àrees funcionals de l'organització empresarial i amb prou coneixements per crear una empresa i exercir funcions de direcció i gestió en institucions públiques o privades.

Temari

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 84
Obligatòria (OB) 108
Optativa (OT) 42
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 6
CRÈDITS TOTALS 240

Assignatures

  

Destinataris

És interessant i recomanable que tinguis:


Interès per l'economia i el món de l'empresa, i inquietuds per qüestions polítiques i socials.
Facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística.
Predisposició a la reflexió crítica i iniciativa.
Coneixement d'idiomes, principalment de l'anglès.
Facilitat per usar eines informàtiques.
Capacitat d'abstracció i crítica, capacitat d'anàlisi i síntesi.
Bona expressió verbal i escrita.

Perspectives laborals

Direcció d'empreses en les àrees de finances, de producció, de comercialització i d'investigació de mercats, i de recursos humans. Departaments de comptabilitat i empreses dedicades a les assegurances o institucions financeres. Sector econòmic, tant en l'empresa privada com en l'Administració pública, o com a professional lliure.
u d'Administració i Direcció d'Empreses
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Campus i seus: Facultat d'Economia i Empresa (UB)
Facultat d'Economia i Empresa
Av.Diagonal, 690 08034 Barcelona
Cursos més populars
X