Rambla Instituto

Administratiu comercial

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Temaris adaptats al certificat de professionalitat.

Aquest curs segueix l'índex de matèries indicats en el certificat de professionalitat ADGG0208.

Podràs acudir a l'acreditació de competències.Amb aquesta formació podràs realitzar l'aprovisionament i comercialització dels productes de l'empresa, realitzant també les tasques de registre, arxiu i documentació.

Temari del curs

UF0350 Gestió Administrativa del Procés Comercial
 • Tramitació administrativa del procediment d'operacions de compravenda convencional:
 • Selecció de proveïdors: Criteris de selecció.
 • Gestió administrativa del seguiment de clients.
 • Identificació de documents bàsics
 • Confecció i emplenament de documentació administrativa en operacions de compravenda.
 • Identificació i càlcul comercial en les operacions de compra i venda.
 • Confrontació de les dades dels documents formalitzats amb: els precedents, les dades proporcionades per clients-proveïdors.
 • Tramitació i gestió de les incidències detectades en el procediment administratiu de compravenda.
 • Aplicació de la normativa vigent en matèria d'actualització, seguretat i confidencialitat.

Normativa mercantil i fiscal:
 • Legislació mercantil bàsica.
 • Legislació fiscal bàsica.
 • Legislació sobre IVA.
 • Conceptes bàsics de Legislació mercantil i fiscal de la Unió Europea: Directives Comunitàries i operacions intracomunitàries.

Gestió d'estocs i inventaris:
 • Conceptes bàsics: existències, matèries primeres, embalatge, envasat i etiquetatge.
 • Emmagatzematge: sistemes d'emmagatzematge, ubicació d'existències, anàlisi de la rotació.
 • Procediment administratiu de la gestió de magatzem.
 • Sistemes de gestió d'existències convencionals: característiques i aplicació pràctica.
 • Control de qualitat en la gestió de magatzem.
 • Els diferents sistemes de control de qualitat: aspectes bàsics.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Administratiu comercial