AULACAT (Girona)

Administratiu

AULACAT (Girona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial

Descripció

T'agraden les tasques d'atenció al públic, informar sobre qüestions relacionades amb el departament al qual pertanyis, així com sobre l'estat de tramitació dels expedients, d'acord amb les instruccions rebudes del superior jeràrquic.

Realitzar activitats administratives elementals amb instruccions rebudes o normes existents. Arxiu i gestió de documents a l'ordinador, realització de documents administratius, etc ...Cada any hi ha milers de places lliures convocades pels Organismes Públics. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

- Jornada laboral continua.

- Salari aproximat de 1500? / Mes.

- Excedències, dies d'assumptes propis.

- Possibilitat de promoció interna.Descripció

Aquest curs et prepara per afrontar amb èxit les proves de les oposicions d'administratiu de les corporacions locals, i altres entitats públiques, ja que contenen els temes generals que en aquest tipus d'oposicions es poden trobar.El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.
Veure més

Temari del curs

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.
2. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.
3. La Unió Europea.
4. L'Administració Pública. El dret administratiu.
5. La funció pública. El dret del treball.
6. Gestió pressupostària.
7. Sistemes d'informació.


En total sumen un total de 50 temes aproximadament.
Veure més

Destinataris

Aquelles persones que no tenen ben definit el seu futur, estan aturades i el que més els interessa és tenir un lloc de treball, amb un sou fix.

Aquelles persones, les que els seus estudis sempre han estat orientats a la formació professional de la branca administrativa .. També, a les persones que s'han decidit a donar un canvi a la seva vida laboral.

Veure més

Requisits

- Ser espanyol o d'alguna de les nacionalitats de la Unió Europea.
- Tenir entre 18 anys i 65 anys.
- Estar en possessió del títol de Batxillerat, FPII o Cicle de Grau Superior.
- No haver estat apartat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
- No estar incurs en causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Administratiu

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos