Penta Learning

Adobe Flash CS5 Avanzado (On-line)

Penta Learning

Curs
On-line
30 Hores

Descripció

Aquest curs, està orientat a dissenyadors web professionals que en l'actualitat desitgen aprofundir en l'aplicació d'animació i disseny web FLASH CS5. En aquest curs s'estudia llenguatge de programació ACTIONSCRIPT 3.0, el qual ve incorporat dins d'entorn de disseny de l'aplicació.

ActionScript s'ha convertit en els últims temps com un dels llenguatges de programació més populars, sol·licitats i més comunament utilitzats pels dissenyadors gràfics de pàgines web a l'hora de desenvolupar llocs web.

Temari del curs

1. Conceptes bàsics
 • El panell d'Accions
 • La barra d'eines d'accions
 • Preferències de flash CS5
 • Panell de components
 • Comentaris a ActionScript
 • Auto-pràctica Panell de components
2. Treball amb variables
 • Declaració de variables
 • Assignar valor a una variable
 • Operacions bàsiques amb variables
 • Associar variables a objectes de presentació
 • Auto-pràctica Variables
3. Treballar amb funcions
 • Definir Funcions
 • Assignar i retornar valors en una Funció
 • Els paràmetres en les funcions
 • Associar Components FLASH CS5 a Funcions
 • Exercici pràctic
 • Auto-pràctica Ús de funcions
4. Els esdeveniments
 • Utilitzar esdeveniments de Mouse. Mouse Over
 • Utilitzar esdeveniments de Mouse. Mouse Click
 • Utilitzar esdeveniments de Mouse. DoubleClick
 • Utilitzar esdeveniments de Mouse. MouseOut
 • Auto-pràctica mouseover i MouseOut
 • Auto-pràctica Click i doble clic
5. Operacions condicionals. Presa de decisions
 • Creació d'una estructura condicional simple amb "if?
 • Creació de condicionals compostes amb "if ... else?
 • Creació de condicionals de múltiple opció amb "switch?
 • Auto-pràctica Estructura condicional simple
 • Auto-pràctica Switch
6. Creació de bucles de repetició
 • Creació d'una estructura de repetició amb "FOR"
 • Creació d'una estructura de repetició amb "FOR..I?
 • Creació d'una estructura de repetició amb "WHILE"
 • Creació d'una estructura de repetició amb "DO WHILE?
 • Auto-pràctica Bucle for
 • Auto-pràctica Bucle while
7. Els arrays
 • Crear ARRAY
 • Inserció de valors en Array
 • Ordenar una matriu
 • Matrius Associatives
 • Auto-pràctica Arrays
 • Auto-pràctica Inserció en array
8. El so en Actionscript 3.0.
 • Els sons en ActionScript
 • Control de reproducció en ActionScript
 • Control de volum en ActionScript
 • Cas pràctic So en ActionScript
 • Auto-pràctica Sons
 • Auto-pràctica Inserció de controls de so
9. El vídeo en Actionscript 3.0.
 • Incrusta (Embed) vídeo
 • Importa vídeo en Flash usant el component FLVPlayb ...
 • Inserció de botons, volum
 • Cas pràctic El vídeo en ActionScript
 • Auto-pràctica Videos
 • Auto-pràctica Vídeo amb flvplayer
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Adobe Flash CS5 Avanzado (On-line)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Adobe Flash CS5 Avanzado (On-line)